Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Projektová činnost

Zpracováváme kompletní projektovou dokumentaci na všechny druhy staveb ve všech projektových fázích a stupních. Efektivitu projektových prací a vyšší přidanou hodnotu získáváme důsledným vedením projektu a podrobnou činností hlavního inženýra projektu, zejména jeho koordinačních povinností nejen směrem k investorovi, ale také mezi jednotlivými členy projektového týmu.

Zpracováváme a vykonáváme projektové práce v následujících stupních: 

 • Ověřovací, zastavovací a vyhledávací studie na základě definovaného záměru stavebníka
 • Zaměření stávajícího stavu objektů pro rekonstrukci /ZSS/
 • Investiční záměry /IZ/
 • Studie stavby (návrh stavby) /S/
 • Dokumentace pro územní řízení /DUR/
 • Dokumentace pro vodoprávní řízení /DVDR/
 • Dokumentace pro stavební povolení /DSP/
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby /DVZ/
 • Dokumentace pro provedení stavby (realizační dokumentace) /DPS/
 • Autorský dozor /AD/
 • Dokumentace skutečného provedení stavby /DSKP/

Současně provádíme veškeré pomocné a související činnosti v rámci jednotlivých projektových stupňů: 

 • výkon generálního projektanta a koordinaci celých projektových prací;
 • projektování opatření proti radonu a ozdravných protiradonových opatření;
 • zpracování hygienického auditu jako podkladového materiálu pro projednání s KHS a zapracování hygienických vazeb do projektových prací;
 • ekologické části projektu;
 • požárně bezpečnostní posudky;
 • služby architektonické a urbanistické;
 • služby komplexního výkonu statika;
 • pasporty staveb;
 • technické a ekonomické průzkumy;
 • projekty technologických dodávek staveb;
 • supervize;
 • poradenskou činnost a odborně technickou činnost.

Přehled referencí dle oborů - Projektová činnost

SANKO GOSEI Czech factory
400 mil. Kč

od 07/20 - probíhá, dokončení 04/21

arrow
IMG 2930
 • Místo stavby: průmyslová zóna Kolín - Ovčáry
 • Investor:

  SANKO GOSEI Czech s.r.o., Roháčova 188/37 Žižkov, 130 00 Praha 3

 • Realizované činnosti: DUR-HTÚ, SPO, DPS, ZSPD, AD,IČ
 • Realizace projektu:

  DUR-HTÚ 08-10/19, SPO 10-12/19, DPS 12/19-04/20, ZSPD 06/20, AD 07/20 probíhá, IČ probíhá

 • Finanční objem stavby: 400 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  od 07/20 - probíhá, dokončení 04/21

Výstavba nového výrobního areálu SANKO GOSEI Czech factory ve východní části stávajííc průmyslové zóny Kolín - Ovčáry. Výrobní areál se skládá z výrobní hala a administrativní budovy, zpevněných ploch a drobných stavebních a inženýrských objektů.

Generálním projektantem a dodavatelem stavby je společnost TAKENAKA EUROPE GmbH.

Detail
Rekonstrukce objektů E + I pro psychiatrickou péči

03/2018 - 12/2020

arrow
1
 • Místo stavby: Krajská nemonice Liberec, Husova ul.
 • Investor: Krajská nemocnice Liberec a.s., Husova 10, Liberec
 • Realizované činnosti: DaS, IIČ, DPS, JP přípojek inženýrských sítí, AD
 • Realizace projektu: DaS 06/2016 – 10/2016
  IIČ 09/2016 – 05/2018
  DPS 10/2016 – 02/2017
  JP přípojek IS 04/2018
  AD probíhá od 03/2018
 • Finanční objem stavby:
 • Realizace stavby:

  03/2018 - 12/2020

Celková rekonstrukce objektů E + I v areálu Krajské nemocnice Liberec pro potřeby psychiatrického oddělení.

Detail
Nástavba na stávající objekt polikliniky Vysočany v Praze
400 mil. Kč

01/2019 - 10/2020

arrow
IMG 1987
 • Místo stavby: Sokolovská ulice 810/304, Praha 9 - Vysočany
 • Investor:

  PROPERTY SOKOLOVSKÁ s.r.o., Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4 - Krč

 • Realizované činnosti: DPS, AD, ZSPD, SKP
 • Realizace projektu:

  DPS - 01/2019 – 08/2020, dle změn a průběhu stavby AD – 03/2019-10/2020, ZSPD – 10/2019, SKP – I. etapa – 07/2020, II. etapa – 10/2020

 • Finanční objem stavby: 400 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  01/2019 - 10/2020

Nástavba dvou nových podlaží na stávající objekt Polikliniky Vysočany. Vzhled nástavby na objektu je přizpůsoben stávajícím částem jednotlivých křídel. Jsou zachovány velikosti stavebních otvorů a jejich členění z nižších podlaží. Ve všech křídlech 5. NP je navržen provoz porodnice (operační sál, porodní sály s potřebným zázemím, vyšetřovny, dospávací pokoj, lůžková část se zázemím pro sestry a jídelnou a přípravou jídel, lékařské pokoje a zasedací místnost). V 6.NP jsou navrženy tři zubní ordinace a všeobecná ordinace s potřebným zázemím a rozšíření kliniky pro léčbu neplodnosti, která je v současnosti v 1.NP.  Součástí stavby jsou také nové venkovní výtahy a nové energocentrum v prostoru bývalé kotelny.

Detail
Domov seniorů Sychrov
60 mil. Kč

07/19 - 08/20

arrow
20191113 105039
 • Místo stavby: Domov seniorů Sychrov, Sychrov
 • Investor:

  Regal Estate, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec IV - Perštýn

 • Realizované činnosti: S, DSP, AD, SkP, IČ
 • Realizace projektu:

  S 01/19, DSP 02/19-09/19, SKP 11/19, AD 11/19-07/20, IČ 07/19-08/20

 • Finanční objem stavby: 60 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  07/19 - 08/20

Změna užívání stávajícího objektu bývalého Zámeckého hotelu Sychrov na Domov pro seniory. Hotel byl uveden do provozu v roce 2007. Změna užívání objektu je koncipována s důrazem na maximální možné zachování vnitřního dispozičního řešení stávajícího objektu. Jsou navrženy nezbytné úpravy koupelen, rozšíření dveřních otvorů a změny vybavení pokojů, změna požárně bezpečnostního řešení a výměna výtahu.

Detail
CZCZ Project 2
750 mil. Kč
07/18 - 12/19
arrow
IMG 9033
 • Místo stavby: Central Glass Czech s.r.o., Průmyslový areál Synthesia a.s., Rybitví - Semtín
 • Investor: Central Glass Czech, s.r.o., Evropská 2591/33D, Praha - Dejvice
 • Realizované činnosti: DPS, ZSPD, AD, IIČ
 • Realizace projektu:

  DPS 07/2018 - 12/2019

  ZSPD 12/2018 - 12/2019

  AD 07/2018 - 12/2019

 • Finanční objem stavby: 750 mil. Kč
 • Realizace stavby: 07/18 - 12/19

Novostavba výrobní haly společnosti Central Glass Czech, s.r.o. v průmyslovém areálu Synthesia, a.s. Rybitví - Semtín. Generálním projektantem a dodavatelem stavby je společnost TAKENAKA EUROPE GmbH.

Detail
DMCZ - stan č. 2
29 mil. Kč

06 - 11/19

arrow
20191001 090303
 • Místo stavby: areál DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
 • Investor:

  DENSO Manufacturing Czech s.r.o., Heyrovského 476, 462 07 Liberec

 • Realizované činnosti: SPO, IČ ke SPO, DPS, IČ ke ZkP, AD, TDI, BOZP, IČ KOL
 • Realizace projektu:

  SPO 02-03/19, IČ k SPO 03-08/19, DPS 04-05/19, AD, TDI, BOZP 06-11/19,IČ k ZkP 11/19,  IČ KOL 09/20

 • Finanční objem stavby: 29 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  06 - 11/19

Přístavba skladového stanu č. 2 ke stávající výrobní hale a související úpravy technické a dopravní infrastruktury. Součástí stavby je i přeložka vnitro areálové komunikace a přemístění přístřešků technických plynů.

Detail
ASCZ parkoviště
18 mil. Kč

09/18 – 05/19

arrow
1707 03 ASCZ parkoviště
 • Místo stavby: Newtonova 484, Liberec XXIII – Doubí, 463 12  Liberec
 • Investor: Denso Air Systems Czech s.r.o.
 • Realizované činnosti: DUR, DSP, DPS, IČ, AD, TDI, BOZP
 • Realizace projektu: DUR 12/17-01/18, IČ k ÚR 01-07/18, DSP 02-03/18, IČ ke SP 12/18, DPS 03-05/18, AD 09/18-05/19, TDI 09/18-05/19, BOZP 09/18-05/19, IČ ZkPr 05/19
 • Finanční objem stavby: 18 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  09/18 – 05/19

Pro společnost Denso Air Systems Czech s.r.o. jsme navrhli nové parkoviště zaměstnanců a související úpravy technické a dopravní infrastruktury.

Detail
KCCZ - STEEL CORD
400 mil. Kč

08/17 - 12/18

arrow
DSCN9376
 • Místo stavby: průmyslová zóna Triangle Žatec
 • Investor:

  KISWIRE CORD CZECH s.r.o., Revoluční 724/7, 110 00 Praha

 • Realizované činnosti: DPS, AD
 • Realizace projektu: DPS 08/17-12/18, AD 08/17-12/18
 • Finanční objem stavby: 400 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  08/17 - 12/18

Výstavba nové výrobní haly SO 02.1. Hala SC (Steel Cord) - první etapa a SO 02.3 - Hala SC - centrální šatny. Výrobní hala je součástí areálu společnosti KISWIRE ve strategické průmyslové zóně Triangle Žatec. Ve výrobní hale bude probíhat výroba ocelové výztuže pneumatik.

Detail
Rozšíření areálu SCHENKER Liberec
140 mil. Kč

04/17-08/18

arrow
1506 04 Rozšíření areálu SCHENKER
 • Místo stavby: Logistický areál SCHENKER Liberec
 • Investor: SCHENKER spol. s r.o., K Vypichu 731, 252 16 Nučice
 • Realizované činnosti: Studie, SPO, DPS, ZSPD, ZD, SKP, IIČ, AD
 • Realizace projektu:

  I.etapa:  S 08/15, SPO 09-11/15, IČ ke SP 02-05/16, ZD 11/15-09/16, AD 04/17-05/18         

  II. etapa S 02/17, SPO 09-16- 02/17, IČ 2015-2018, ZD 03/17, ZSS 03/17,  DPS 10/17-08/18, AD

 • Finanční objem stavby: 140 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  04/17-08/18

V rámci akce rozšíření stávajícího logistického areálu společnosti SCHENKER jsme v I. etapě navrhli nástavbu administrativní budovy a rozšíření parkoviště, ve II. etapě pak výstavbu logistické haly Crossdock.

Detail
HI-LEX CZECH FACTORY
350 mil. Kč

05/17-07/18

arrow
1703 02 HI-LEX
 • Místo stavby: areál firmy HI-LEX CZECH FACTORY v průmyslové zóně Joseph, blízko města Mostu
 • Investor: HI-LEX Czech, s.r.o., Havraň 163, 435 01 Havraň
 • Realizované činnosti: DPS, AD
 • Realizace projektu: DPS 05/17 -07/18, AD
 • Finanční objem stavby: 350 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  05/17-07/18

Novostavba výrobního areálu firmy HI-LEX CZECH FACTORY v průmyslové zóně Joseph, umístěné jižně u obce Havraň, blízko města Mostu.

Generálním projektantem a dodavatelem stavby je společnost TAKENAKA EUROPE GmbH.

Detail
DMCZ - rozšíření parkoviště
16 mil. Kč
10/17 - 05/18
arrow
DJI 0383
 • Místo stavby: areál DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
 • Investor:

  DENSO Manufacturing Czech s.r.o., Heyrovského 476,  462 07 Liberec

 • Realizované činnosti: DUR, DSP, DPS, IIČ, AD, TDI, BOZP
 • Realizace projektu:

  DUR 04-06/17, IIČ k ÚR 06-10/17, DSP 07-08/17, IČ ke SP a VP 08-11/17, DPS 08-09/17, AD, TDI, BOZP 10/17-05/18, IČ KOL 05/18

 • Finanční objem stavby: 16 mil. Kč
 • Realizace stavby: 10/17 - 05/18

Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště ve výrobním areálu společnosti Denso Manufacturing Czech s.r.o.

Detail
DMCZ - rozšíření dusíkové stanice
4 mil. Kč

07-11/17

arrow
1701 02 DMCZ rozšíření dusíkové stanice
 • Místo stavby: Výrobní areál DMCZ Liberec
 • Investor: Denso Manufacturing Czech s.r.o.
 • Realizované činnosti: SPO, DPS, IIČ, AD, TDI, SKP
 • Realizace projektu: SPO 02-03/17, IIČ SPO 04-07/17, DPS 03-05/17, AD, TDI, BOZP 07-11/17, IČ ZkP 04/18 , IČ KOL 09/18
 • Finanční objem stavby: 4 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  07-11/17

Pro společnost Denso Manufacturing Czech jsme navrhli stavební a statické řešení základových konstrukcí pro umístění technologie výroby dusíku a následné rozšíření výrobní kapacity tohoto zařízení. 

Detail
DMCZ - západní přístavba II.
235 mil. Kč

04-11/17

arrow
1606 02 DMCZ - západní přístavba fáze II
 • Místo stavby: Výrobní areál DMCZ Liberec
 • Investor: Denso Manufacturing Czech s.r.o.
 • Realizované činnosti: DUR, DSP, DPS, ZSPD, IIČ, AD, TDI, SKP
 • Realizace projektu:

  DUR 08/16-01/17, IIČ k ÚR 11/16-03/17, DSP 12/16-02/17, DPS 03-05/17, IIČ ke SP 01-05/17,

  ZSPD 10-11/17,  IČ ke ZS 10/17-02/18, AD, TDI, BOZP 04-11/17, IČ ZkP 04/18 , IČ KOL 04/19

 • Finanční objem stavby: 235 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  04-11/17

Pro společnost Denso Manufacturing Czech jsme navrhli přístavbu a rozšíření stávající výrobní haly. V navržené přístavbě je mimo výrobní plochy lisovny umístěna i administrativní vestavba obsahující technické zázemí výroby, šatny a sociální zázemí zaměstnanců.

Detail
Zateplení objektů ZŠ Arbesova

37 mil. Kč

AD I. etapa 06-10/14, II. etapa 05/15 - 03/17

arrow
IMG 1105
 • Místo stavby: ZŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou
 • Investor:

  Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 487 51 Jablonec nad Nisou

 • Realizované činnosti:

  DPS, IIČ, AD

 • Realizace projektu: DPS 07-08/13 , IIČ 09/13
 • Finanční objem stavby:

  37 mil. Kč

 • Realizace stavby:

  AD I. etapa 06-10/14, II. etapa 05/15 - 03/17

Zateplení objektů ZŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou – Mšeno.

Detail
Provozní objekt SBD Sever v Bažantí ulici, Liberec
50 mil. Kč

11/15 – 03/17

arrow
1408 Provozní objekt SBD Sever v Bažantí ulici Liberec
 • Místo stavby: Bažantí ul. 378/3, Liberec 1
 • Investor: Stavební bytové družstvo SEVER
 • Realizované činnosti:
 • Realizace projektu: DUR vč. IIČ 06/2014 – 02/2015
  DSP vč. IIČ 10/2014 – 04/2015
  DPS 01/2015 – 06/2015
  ZSPD 07/2015 – 09/2019
  AD 11/2015 – 03/2017
  SKP 01/2017
 • Finanční objem stavby: 50 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  11/15 – 03/17

Novostavba šestipodlažního administrativního a bytového objektu. V prvních třech podlažích jsou umístěny administrativní prostory využívané investorem. Ve zbývajících podlažích jsou bytové jednotky o velikosti 1+KK a 2+KK. Projekt byl zpracován včetně komunikací a zpevněných ploch, inženýrských sítí, terénních a sadových úprav.

Detail
Bytové domy NOVÁ RUDA, Liberec , SO 01 - ALZHEIMER CENTRUM - Nová Ruda
98 mil. Kč

2015-2016

arrow
panorama
 • Místo stavby: Liberec – Vratislavice nad Nisou
 • Investor: Skanska a.s. Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov
 • Realizované činnosti: DSP – změna stavby, IIČ vč. VDR
 • Realizace projektu: DSP – změna stavby 04-06/14 , IIČ 06/14-03/15
 • Finanční objem stavby: 98 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  2015-2016

Předmětem akce byla výstavba obytného souboru a související technické a dopravní infrastruktury. Výstavbou obytného souboru mělo vzniknout celkem 129 nových bytových jednotek velikosti 1+KK až 5+KK rozmístěných do 2 šestipodlažních bytových domů (bytový dům A a bytový dům B) a 1 třípodlažního vila domu a 2 samostatné komerční jednotky v bytovém domu A. Dále mělo být realizováno 68 krytých parkovacích stání umístěných do polozapuštěných suterénů všech tří objektů.

V I. etapě byl zrealizován bytový dům B, včetně parkovišť, protihlukový stěn a přilehlých komunikací a sadových úprav v okolí objektu B a komunikací. 66 venkovních parkovacích stání včetně 7 míst rozšířených (imobilních) bylo zrealizováno. Bytový dům A a vila dům C nebyly zrealizovány.

Předmětem změny stavby před dokončením je změna bytového domu A na ALZHEIMER CENTRUM.

Detail
Yankee Candle, Havraň u Mostu
650 mil. Kč

04/16-12/16

arrow
1514 13 Yankee-Candle Havraň u Mostu
 • Místo stavby: průmyslová zóna Joseph u obce Havraň u Mostu
 • Investor:

  YANKEE CANDLE s.r.o., Průmyslová zóna Joseph 161, 435 01 Havraň u Mostu

 • Realizované činnosti: DPS, AD, SKP
 • Realizace projektu: DPS 12/15–10/16, ZSPD 05-06/16, IČ ke ZSPD 08-10/16, SKP 09-11/16, AD 04/16-12/16  
 • Finanční objem stavby: 650 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  04/16-12/16

Novostavba výrobního areálu firmy Yankee Candle na výrobu vonných svíček v průmyslové zóně Joseph u obce Havraň u Mostu.

Generálním projektantem a dodavatelem stavby je společnost TAKENAKA EUROPE GmbH.

Detail
Modernizace výrobních provozů TRATEC-CS, Velký Šenov
120 mil. Kč

06/15 - 08/16

arrow
1505 Modernizace výrobních provozů TRATEC-CS
 • Místo stavby: areál firmy TRATEC-CS
 • Investor: SYNER a.s., Dr. M. Horákové 580/77, Liberec
 • Realizované činnosti: DPS, AD, SkP
 • Realizace projektu: DPS 06/2015 – 05/2016
  AD 06/2015 – 08/2016
  SKP 01/2016 – 08/2016
 • Finanční objem stavby: 120 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  06/15 - 08/16

Modernizace výrobních provozů společnosti TRATEC-CS.

Detail
KYB FE – rozšíření výrobní haly
450 mil. Kč

04-08/15

arrow
DJI00030photoshoped
 • Místo stavby: areál firmy KYB Manufacturing Czech s.r.o., U Panasonicu 277, 530 06 Pardubice
 • Investor: KYB Manufacturing Czech s.r.o., U Panasonicu 277, 530 06 Pardubice
 • Realizované činnosti:

  DUR, DSP, DPS, IIČ k ÚŘ a ke SP, SKP a IIČ kol

 • Realizace projektu:

  DUR 11/12-09/13,<b> </b>DSP 01-02/14, DPS 01/14 – 07/15 , IIČ k ÚŘ až IIČ kol  11/12-08/15, AD 04/14-08/15

 • Finanční objem stavby: 450 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  04-08/15

Rozšíření výrobní haly společnosti KYB Manufacturing Czech s.r.o.

Generálním projektantem a dodavatelem stavby je společnost TAKENAKA EUROPE GmbH.

Detail
DMCZ - západní přístavba
153 mil. Kč

05/15 - 06/15

arrow
P1080118
 • Místo stavby: areál DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
 • Investor:

  DENSO Manufacturing Czech s.r.o., Heyrovského 476,  462 07 Liberec

 • Realizované činnosti: DUR, DSP, DPS, ZSPD, IIČ, AD, TDI, SkP
 • Realizace projektu:

  DUR 06-08/14, DSP 12/14-02/15, DPS 02-04/15, IIČ ke SP 04/15, AD, TDI, BOZP 05/15-06/16

 • Finanční objem stavby: 153 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  05/15 - 06/15

Rozšíření stávající výrobní haly společnosti Denso Manufacturing Czech s.r.o..

Detail
Úpravy operačního sálu B v Nemocnici s poliklinikou v Semilech
9 mil. Kč

12/14-04/15

arrow
2
 • Místo stavby: Areál Nemocnice s poliklinikou v Semilech
 • Investor:

  Nemocnice s poliklinikou v Semilech, příspěvková organizace Města Semily, 3.května 421, 513 31 Semily  

 • Realizované činnosti:

  S, JP, IIČ ke SP, VŘ, AD, TDI, BOZP, IIČ ke kolaudaci

 • Realizace projektu:

  S, JP 11/13 -01/14, IIČ ke SP 12/13 -02/14, VŘ, AD, TDI, BOZP 12/14-04/15 IIČ ke kolaudaci 04/15

 • Finanční objem stavby: 9 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  12/14-04/15

Stavební řešení úpravy operačního sálu B

Detail
Centrum aktivního odpočinku Lidové sady (ZOO Liberec)
75 mil. Kč

2013-2014

arrow
IMG 1498
 • Místo stavby: ZOO Liberec
 • Investor: Statutární město Liberec
 • Realizované činnosti: S, DUR, DSP, DPS, ZD, AD, SKP
 • Realizace projektu: S 07-08/09, DUR 05-06/11, DSP 09-10/11, ZD 10-11/11, DPS,  AD 09/13-09/14, SKP 06-07/14
 • Finanční objem stavby: 75 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  2013-2014

Výstavba nového vstupu do ZOO Liberec a stavba hospodářského pavilonu na místě bývalého objektu ředitelství.

Detail
Rekonstrukce Grandhotelu Zlatý lev
68 mil. Kč

01/14 - 12/14

arrow
1234 04 Grandhotel Zlatý Lev
 • Místo stavby: Liberec, Gutenbergova ul.
 • Investor: Conradian a.s., Václavské náměstí 1601/47, Liberec
 • Realizované činnosti: S, pasport, JP, IIČ k ÚR a SP, AD, TDI
 • Realizace projektu: Studie a pasport 08/2012
  JP 09/2012 – 03/2012
  IIČ k ÚR 10/2012 – 04/2013
  IIČ ke SP 02/2013 – 06/2013
  AD, TDI 01/2014 – 12/2014
 • Finanční objem stavby: 68 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  01/14 - 12/14

Projekt řeší rekonstrukci historické hotelové budovy rozdělenou do pěti částí: zateplení fasády a střechy hotelu včetně výměny oken; rekonstrukce technologických systémů; výstavba letní terasy, úprava restaurace a kuchyně; rozšíření konferenčního sálu; obnovení letní terasy Franze Josefa.

Detail
Krajské středisko mládeže stolního tenisu Liberec
14 mil. Kč

02-07/14

arrow
4
 • Místo stavby: Sportovní klub stolního tenisu Liberec, Bezová 359/8, 460 14 Liberec XIII
 • Investor: Sportovní klub stolního tenisu Liberec, Bezová 359/8, 460 14 Liberec XIII
 • Realizované činnosti: DUR, DPS, IIČ, AD
 • Realizace projektu: DUR 03-08/12, IIČ k ÚŘ 04-10/12, DPS 08/12-10/13, IIČ ke SP 11/12-10/13, AD 02/14-07/14
 • Finanční objem stavby: 14 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  02-07/14

Rekonstrukce stávajících objektů a přístavba sociálních zařízení ke vstupu objektu areálu pro stolní tenis a aerobic.

Detail
Zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí budovy a výměna zdroje tepla

8 mil. Kč

08/13 - 07/14

arrow
1128 01 DD Jindřichovice vila Rozálie
 • Místo stavby: Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem – vila Rozálie
 • Investor: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec
 • Realizované činnosti: DSP, IIČ ke SP, DPS, AD
 • Realizace projektu: DSP 07/2011 – 08/2011
  IIČ ke SP 08/2011
  DPS 10/2012-12/2012
  AD 08/2013 – 07/2014
 • Finanční objem stavby:

  8 mil. Kč

 • Realizace stavby:

  08/13 - 07/14

Zateplení fasád a dodatečné zateplení střechy objektu vily Rozálie včetně výměny zdroje tepla (zdrojem tepla budou dvě tepelná čerpadla země-voda).

Detail
DMCZ rozšíření skladových prostor logistiky
80 mil. Kč

10/13- 06/14

arrow
IMG 2909
 • Místo stavby: areál DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
 • Investor: DENSO Manufacturing Czech s.r.o., Heyrovského 476, 462 07 Liberec
 • Realizované činnosti: DUR, DSP, DPS, ZSPD, IIČ, AD, TDI , SKP
 • Realizace projektu:

  DUR 11/11-04/13, DSP 05-06/13, DPS 06-08/13, IIČ ke SP 11/13, AD – TDI 10/13 – 06/14, IIČ kol 11/14 - 01/15, SKP 06/14

 • Finanční objem stavby: 80 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  10/13- 06/14

Kompletní projektové a inženýrské řešení přístavba výsoké logistické skladové haly ve výrobním areálu společnosti Denso Manufacturing Czech v Liberci včetně zajištění inženýrsko geologického průzkumu.

Detail
Rekonstrukce tělocvičny a hřiště u SŠ gastron
26 mil. Kč

10/13-06/14

arrow
3
 • Místo stavby: Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Králův Háj
 • Investor:

  Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

 • Realizované činnosti: DSP, DPS, ZD, IIČ, AD
 • Realizace projektu:

  DSP 02-04/12, DPS 04-06/12,ZD 05-06/12, IIČ 06/12, AD 10/13-06/14

 • Finanční objem stavby: 26 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  10/13-06/14

Rekonstrukce stávajícího školního hřiště a tělocvičny v oploceném areálu Střední školy gastronomie a služeb v Liberci, v části Králův Háj

Detail
KMCZ rozšíření šaten
8 mil. Kč

2013

arrow
3
 • Místo stavby: areál KYB Manufacturing Czech s.r.o.
 • Investor:

  KYB Manufacturing Czech s.r.o., U Panasonicu 277, 530 06 Pardubice

 • Realizované činnosti: DUR, DSP, DPS, SKP
 • Realizace projektu:

  DUR 11/12-02/13, DSP 12/12-03/13, DPS 03-08/13, SKP 08-10/13

 • Finanční objem stavby: 8 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  2013

Přístavba rozšíření šaten ke stávajícímu výrobnímu a administrativnímu areálu KYB Manufacturing Czech s.r.o.

Generálním projektantem a dodavatelem stavby je společnost TAKENAKA EUROPE GmbH.

Detail
Záchranná stanice pro handicapované živočichy v Liberci
16 mil. Kč.

2012 - 2013

arrow
1131 03 Záchranná stanice pro handicapované živočichy
 • Místo stavby: areál ZOO Liberec
 • Investor:

  ZOO Liberec, spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

 • Realizované činnosti: DPS, AD, koordinátor BOZP, TDI, IIČ ke kolaudaci
 • Realizace projektu: DPS 08/2011 – 09/2011
  AD, koordinátor BOZP, TDI 08/2012 – 08/2013
  IIČ ke kolaudaci 08/2013
 • Finanční objem stavby: 16 mil. Kč.
 • Realizace stavby:

  2012 - 2013

Dostavba záchranné stanice pro handicapované živočichy v Liberci. V rámci realizace akce byla provedena dostavba voliér, oplocenek a hospodářského objektu ve stávajícím areálu záchranné stanice.

Detail
Sklad IZS Hrádek nad Nisou
15 mil. Kč

09/13 - 12/13

arrow
1104 01 Sklad IZS Hrádek nad Nisou
 • Místo stavby: Sokolská ul., Hrádek nad Nisou
 • Investor: Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
 • Realizované činnosti: S, DSP, ZD, DPS
 • Realizace projektu: Studie 01/2011 – 04/2011
  DSP 04/2011 – 05/20111
  ZD 05/2011
  DPS 11/2012 – 04/2013
 • Finanční objem stavby: 15 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  09/13 - 12/13

Vybudování skladu Integrovaného záchranného systému pro účely zvládání krizových situací (např. povodně) v Hrádku nad Nisou.

Detail
Vstupní pavilon – SŠ gastronomie a služeb LBC
10 mil. Kč

nerealizováno

arrow
1
 • Místo stavby: Střední škola gastronomie a služeb, Liberec
 • Investor: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 • Realizované činnosti: Studie
 • Realizace projektu: S 12/12
 • Finanční objem stavby: 10 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  nerealizováno

Studie vstupního pavilonu Střední školy gastronomie a služeb v Liberci

Detail
Oprava fasády a sanace zdiva Obch. akademie a Jaz. školy Liberec
5,5 mil. Kč

04/14 – 12/14

arrow
2
 • Místo stavby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec
 • Investor: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/5, přísp.org.
 • Realizované činnosti: DSP, DPS, IIČ ke SP, AD
 • Realizace projektu: DSP 01-02/14, DPS 02-03/14, IIČ ke SP 01-04/14, AD 04/14 – 12/14
 • Finanční objem stavby: 5,5 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  04/14 – 12/14

Oprava fasády a sanace zdiva Obchodní akademie a Jazykové školy v Liberci 

Detail
Liplastec Extension
55 mil. Kč

09/11-10/12

arrow
1
 • Místo stavby: areál Liplastec s.r.o.  Liberec
 • Investor: Liplastec  s.r.o., Newtonova 478, 462 01 Liberec – Nové Město
 • Realizované činnosti: DUR, DSP, DPS, AD, IIČ, SKP
 • Realizace projektu:

  DUR  02-4/11, DSP 05-06/11, DPS 06-08/11, AD 09/11-10/12, IIČ 01/12, SKP  08-10/12

 • Finanční objem stavby: 55 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  09/11-10/12

Rozšíření výrobní haly o novou výrobní a skladovou část, přesun stávajících WC při výrobní hale, rozšíření expedice s novou zásobovací rampou, přístavba administrativní části na severovýchodní straně stávající haly s úpravami ve stávající administrativní části.

Generálním projektantem a dodavatelem stavby je společnost TAKENAKA EUROPE GmbH.

Detail
Administrativní budova URAN v Liberci
50 mil. Kč

dosud nerealizováno

arrow
1233 01 Administrativní budova Uran
 • Místo stavby: Liberec, Tř. 1. Máje
 • Investor: Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
 • Realizované činnosti: S, DSP, ZD, IIČ ke SP
 • Realizace projektu: Studie 07/2012 – 08/2012
  DSP 08/2012 – 09/2012
  ZD 10/2012
  IIČ ke SP 04/2013 – 08/2013
 • Finanční objem stavby: 50 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  dosud nerealizováno

Projekt rekonstrukce administrativního objektu URAN v Liberci pro potřeby Magistrátu města Liberec.

Architektonické řešení studio Artikl Liberec.

Detail
GCE Chotěboř
30 mil. Kč

10/11 - 06/12

arrow
1
 • Místo stavby: raeál firmy GCE Chotěboř, Žižkova ul.
 • Investor: GCE Chotěboř, Žižkova 381, Chotěboř
 • Realizované činnosti: DSP, DPS, IIČ ke kolaudaci, AD, koordinátor BOZP, TDI
 • Realizace projektu: DSP 07/2001 – 09/2011
  DPS 11/2011 – 02/2012
  IIČ ke kolaudaci 06/2012
  AD, koordinátor BOZP a TDI 10/2011 – 06/2012
 • Finanční objem stavby: 30 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  10/11 - 06/12

Rekonstrukce čistých skladových a výrobních prostor společnosti GCE Chotěboř.

Detail
Bytové domy Nová Ruda, Liberec I. etapa
290 mil. Kč

04/11 – 06/12

arrow
0901 05 Bytové domy Nová Ruda Liberec I etapa - panorama
 • Místo stavby: Liberec, Vratislavice nad Nisou
 • Investor: Skanska Reality, a.s.
 • Realizované činnosti: kompletní projektová a inženýrská příprava stavby
 • Realizace projektu: 03/2009 – 06/2012
 • Finanční objem stavby: 290 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  04/11 – 06/12

Projekt novostavby souboru bytových domů v lokalitě Nová Ruda /Liberec, Vratislavice nad Nisou/ je složen ze dvou čtyřpodlažních bytových domů a třípodlažního viladomu. Součástí komplexu je kavárna a pizzerie v přízemí domu A, dětské hřiště, kryté i venkovní parkovací plochy a parkové a sadové úpravy okolí. Celková kapacita bytového komplexu je 129 bytů rozmanitých velikostí v rozmezí 33 - 114 m2. Projekt je zpracován pod hlavičkou společnosti SIASTORING /SIADESIGN Liberec, STORING/.

Detail
JAPA Housing Project Phase 3 in Pardubice
53 mil. Kč

nerealizováno

arrow
1
 • Místo stavby: výrobní areál firmy JTEKT Automotive Czech v Pardubicích
 • Investor: JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o.
 • Realizované činnosti:

  DUR, DSP, IIČ k ÚŘ a ke SP

 • Realizace projektu:

  DUR 11– 12/12, DSP 12/12–02/13, IIČ k ÚŘ 11/12-02/13, IIČ ke SP 12/14-03/15

 • Finanční objem stavby: 53 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  nerealizováno

Rozšíření - přístavba výrobní haly společnosti JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o.

Generálním projektantem a dodavatelem stavby je společnost TAKENAKA EUROPE GmbH.

Detail
Logistická hala Benteler
25 mil. Kč

07 - 11/12

arrow
1
 • Místo stavby: Areál BMCZ v Rochlicích
 • Investor:

  Benteler Maschinenbau  CZ s.r.o., Rochlická 981/42, Liberec

 • Realizované činnosti: DSP, DPS, AD, TDI, IIČ
 • Realizace projektu:

  DSP 03-04/12, DPS 04-05/12, AD,TDI 07-11/12, IIČ  11/12

 • Finanční objem stavby: 25 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  07 - 11/12

Výstavba logistické haly ve výrobním areálu společnosti Benteler Maschinenbau  CZ s.r.o.

Detail
Úprava chovatelských zařízení horských kopytníků, výstavba zázemí pro vydry a výstavba pochůzné lávky
20 mil. Kč

dosud nerealizováno

arrow
1031 01 Lávka ZOO LBC
 • Místo stavby: ZOO Liberec, Masarykova ul.
 • Investor: Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
 • Realizované činnosti: DUR, DSP
 • Realizace projektu: DUR, DSP 11/2010 – 02/2011
 • Finanční objem stavby: 20 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  dosud nerealizováno

Projekt úpravy chovatelských zařízení kopytníků, vybudování nového zázemí pro vydry a nové pochůzné lávky v areálu ZOO Liberec.

Detail
Obchodně společenské centrum Fórum Liberec
2 mld. Kč

03/07 - 06/10

arrow
6206 01 OSC Fórum Liberec
 • Místo stavby: centrum města Liberec, mezi ulicemi Fugnerova - Blažkova - Jánská
 • Investor: Multi Veste Czech republic 9 s.r.o., Olivova 4/2096, Praha 1
 • Realizované činnosti: DPS
 • Realizace projektu: DPS (stavební část) I. etapa 03/2007 – 09/2008
  DPS (stavební část) II. etapa 12/2003 – 06/2010
 • Finanční objem stavby: 2 mld. Kč
 • Realizace stavby:

  03/07 - 06/10

Novostavba multifunkčního obchodního centra lokalizovaného v centru Liberce v plochách bývalého obchodního domu Ještěd (Tesco). Součástí multifunkčního komplexu je hypermarket Tesco, obchodní jednotky a pasáže, multikina, vlastní kryté parkovací plochy a parkovací dům, administrativní část a bytové jednotky. Za tento projekt jsme v roce 2009 získali hlavní cenu soutěže "Stavební CAD projekt roku". Architektonické řešení Siadesign Liberec.

Detail
Výstavba vývojových, administrativních, školících a výrobních prostor společnosti ELMARCO s.r.o.
190 mil. Kč

08/08 - 12/09 (I. etapa)

arrow
0730 02 Výstavba Elmarco
 • Místo stavby: průmyslová zóna Sever, Liberec
 • Investor: ELMARCO s.r.o., Svárovská 621, Liberec
 • Realizované činnosti: S, DUR, DSP, ZD, DPS, IIČ při realizaci I. etapy
 • Realizace projektu: Studie 07/2007 – 09/2007
  DUR 09/2007 – 11/2007
  DSP 11/2007 – 03/2008
  ZD 03/2008 – 04/2008
  DPS 04/2008 – 06/2008
  IIČ při realizaci I. etapy 07/2008 – 01/2010
 • Finanční objem stavby: 190 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  08/08 - 12/09 (I. etapa)

Nový výrobní a vývojový areál společnosti Elmarco s.r.o. je navržen z komplexu budov administrativy, školícího centra, laboratoře a výrobní haly a bude sloužit především pro další vývoj, výrobu a montáž zařízení pro výrobu nanovláken. V rámci I. etapy byl realizován objekt laboratoře a souvisejícího technického zázemí pro nový provozní objekt.

Spolupráce s designovým studiem Studio Design Appl.

Detail
Rekonstrukce a dostavba hotelu Zelené údolí
120 mil. Kč

2009

arrow
0813 01 Rekonstrukce a dostavba hotelu Zelené údolí
 • Místo stavby: Liberec
 • Investor: Zelené Údolí s.r.o., Dobiášova 1017, Liberec 6
 • Realizované činnosti: DUR, DSP, ZD, IIČ
 • Realizace projektu: DUR, DSP, ZD vč. IIČ 04/2008 – 04/2009
 • Finanční objem stavby: 120 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  2009

Projekt rekonstrukce a dostavby hotelu Zelené údolí v Liberci.

Architektonické řešení SIADESIGN Liberec.

Detail
Rekonstrukce a dostavba stravovacího provozu
180 mil. Kč

03/2005 - 07/2009

arrow
0404 03 Rekonstrukce a dostavba stravovacího provozu KNL
 • Místo stavby: Krajská nemocnice Liberec, Husova ul.
 • Investor: Krajská nemocnice Liberec a.s., Husova 10, Liberec
 • Realizované činnosti: DUR, DSP, IIČ, DPS, AD
 • Realizace projektu: DUR 01/2004 – 03/2004
  DSP, ZD 03/2004 – 04/2004
  IIČ 02/2004 – 07/2004
  DPS 01/2005 – 06/2005
  AD 03/2005 – 07/2009
 • Finanční objem stavby: 180 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  03/2005 - 07/2009

Projekt přístavby stravovacího provozu s využitím přístavby stávajícího obejktu infekčního oddělení. Součástí projektu je i výstavba nadzemního spojovacího mostu mezi objekty Pavilonu interních oborů, Chirurgie, stravovacího obejktu a Lékárny.

Detail
Rekonstrukce střech a střešních konstrukcí Severočeského muzea
75 mil. Kč

08/04 - 03/07

arrow
0338 01 Rekonstrukce střech a střešních konstrukcí Svč muzea
 • Místo stavby: Severočeké muzeum v Liberci, Masarykova ul.
 • Investor: Severočeské muzeum v Liberci p.o., Masarykova 11, Liberec
 • Realizované činnosti: DSP, DPS, AD
 • Realizace projektu: DSP 08/2003 – 12/2003
  DPS 01/2004 – 03/2004
  AD 08/2004 – 03/2007
 • Finanční objem stavby: 75 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  08/04 - 03/07

Projekt kompletních oprav střech, střešních konstrukcí a navazujících prvků – komíny, římsy, atiky, okapy, svody. Současně byly provedeny opravy a restaurátorské práce fasád a umělecko-řemeslných prvků a pískovcových částí souvisejících se střešními konstrukcemi.

Detail
Výstavba výrobní budovy s kancelářemi - provozovna Thermolast Dětřichov
145 mil. Kč

09/06 - 02/07

arrow
3605 04 Výstavba výrobní budovy s kancelářemi Thermolast Dětřichov
 • Místo stavby: Dětřichov u Frýdlantu v Čechách
 • Investor: Thermolast a.s., Dětřichov 58, Frýdlant v Čechách
 • Realizované činnosti: DUR, DSP, ZD, DPS, IIČ, AD
 • Realizace projektu: DUR 07/2005 – 09/2005
  DSP 02/2006 – 04/2006
  ZD 04/2006 – 05/2006
  DPS 05/2006 – 06/2006
  IIČ 09/2005 – 02/2007
  AD 09/2006 – 02/2007
 • Finanční objem stavby: 145 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  09/06 - 02/07

Projekt novostavby výrobní budovy s kancelářemi. Objekt je rozdělen do několika celků – dvoupodlažní administrativní budova, jednopodlažní výrobní hala a skladové haly včetně technologického objektu s rozvodnou a trafostanicí. Výrobní areál dále zahrnuje manipulační dvůr mezi výrobními a skladovými objekty a prostory parkovišť – oddělené pro zaměstnance výroby a administrativní budovu včetně návštěv.

Detail
Novostavba montážního a výrobního závodu HBPO Czech s.r.o.
130 mil. Kč

11/05 - 07/06

arrow
0516 Novostavba montážního a výrobního závodu HBPO Czech
 • Místo stavby: areál firmy HBPO Czech s.r.o., Mnichovo Hradiště
 • Investor: HBPO Czech s.r.o., Víta Nejedlého 1471, Mnichovo Hradiště
 • Realizované činnosti: DPS, ZD, AD
 • Realizace projektu:

  DPS, ZD 04/2005 – 11/2005

  AD 11/2005 – 07/2006

 • Finanční objem stavby: 130 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  11/05 - 07/06

Projekt novostavby montážního a výrobního závodu. Objekt je rozdělen na dvě části – dvoupodlažní administrativní budova a jednopodlažní montážní a výrobní hala. Součástí areálu je objízdná obslužná komunikace a parkoviště osobních vozů vedení firmy.

Detail
Úprava a dislokace prostor infekčního oddělení
28 mil. Kč

07/2005 - 06/2006

arrow
0905 01 Úprava a dislokace infekčního oddělení KNL
 • Místo stavby: Krajská nemocnice Liberec, Husova ul.
 • Investor: Krajská nemocnice Liberec a.s., Husova 10, Liberec
 • Realizované činnosti: S, DSP  vč. IIČ, ZD, DPS, AD
 • Realizace projektu: Studie 02/2005
  DSP vč. IIČ ke SP 02/2005 – 04/2005
  ZD 04/2005
  DPS 06/2005 – 07/2005
  AD 07/2005 – 06/2006
 • Finanční objem stavby: 28 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  07/2005 - 06/2006

Projekt částečné rekonstrukce a přístavby objektu „charity“ na Husově ulici. Zbývající část objektu je využívána pro kožní oddělení KNL. V přístavbě je navržen lůžkový výtah a prostory společné pro obě oddělení. Součástí projektu je i výstavba nové chlorovací stanice.

Detail
Polyfunkční dům Liberec – Lipová – Na Bídě - Moskevská
140 mil. Kč

03/03 – 04/06

arrow
05 stavba
 • Místo stavby: Liberec, ul. Lipová, Na Bídě, Moskevská
 • Investor: Lipová Development a.s., Pražská 154, 460 01 Liberec 2
 • Realizované činnosti: DSP, DPS, AD
 • Realizace projektu: DSP 02-04/04; DPS 05-07/04, AD 03/03 – 04/06
 • Finanční objem stavby: 140 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  03/03 – 04/06

Projekt novostavby sedmipodlažního polyfunkčního domu. Objekt obsahuje bytové a komerční prostory, supermarket a kryté podzemní parkoviště.

Detail
Skupinové bydlení v areálu ÚSP Raspenava
90 mil. Kč

dosud nerealizováno

arrow
0515 01 Skupinové bydlení ÚSP Raspenava
 • Místo stavby: Ústav sociální péče Hodkovice nad Mohelkou
 • Investor: Ústav sociální péče Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká 451, Hodkovice nad Mohelkou
 • Realizované činnosti: urbanistická studie, architektonická studie
 • Realizace projektu: urbanistická studie 05/2005 – 09/2005
  architektonická studie 08/2005 – 12/2005
 • Finanční objem stavby: 90 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  dosud nerealizováno

Projekt výstavby čtyř bezbariérových domků pro 24 nových klientů – 2 dvojdomky se skupinovými byty a 2 domky s bytovými buňkami. V dvojdomku jsou dva skupinové byty pro sedm klientů se společným obytným prostorem a kuchyňským koutem vybaveným jako běžná domácnost a pokoji pro jednotlivé klienty. Samostatné domky jsou navrženy s bytovými buňkami pro jednoho nebo dva klienty (1+kk nebo 2+1).

Detail
Rekonstrukce kuchyně, přístavba víceúčelového sálu a úpravy zahrady - pavilon "D"

73 mil. Kč

dosud nerealizováno

arrow
0418 01 DD Jindřichovice pavilon D
 • Místo stavby: Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem - pavilon "D"
 • Investor: Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem p.o., Jindřichovice pod Smrkem 238
 • Realizované činnosti: studie
 • Realizace projektu:

  studie 08/2005 - 12/2005

 • Finanční objem stavby:

  73 mil. Kč

 • Realizace stavby:

  dosud nerealizováno

Projekt kompletní přestavby pavilonu „D“ (Daniela) s přístavbou víceúčelového sálu. Víceúčelový sál je navržen s využitím pro jídelnu a společenské akce domova důchodců. Projekt dále řeší sadové a terénní úpravy zahrady společné pro pavilon „A“ a „D“ včetně drobných staveb – exteriérové hlediště, voliéra pro ptáky, zahradní altán s krbem, ohniště, kotec pro psy, přístřešek na kola apod.

Detail

Poptejte projekční práce

Odesláním formuláře souhlasíte s uchováním vašich osobních údajů.

Přehled oborů

Stavby zdravotnické

Stavby zdravotnické

Stavby průmyslové a výrobní

Stavby průmyslové a výrobní

Stavby občanské vybavenosti

Stavby občanské vybavenosti

Stavby bytové

Stavby bytové

Stavby školské a stavby pro vzdělávání

Stavby školské a stavby pro vzdělávání

Stavby sociální péče

Stavby sociální péče

Ministerstvo průmyslu a obchodu Financováno Evropskou unií Národní plán obnovy
Login