Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Projekt FVE

FVE STORING – instalace fotovoltaické elektrárny,

Registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001042

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

FEU

NPO

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu Financováno Evropskou unií Národní plán obnovy
Login