Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Inženýrská činnost

V rozsahu investorsko-inženýrské činnosti provádíme veškeré inženýrské služby a činnosti: 

 • Generální zastoupení investora pro zajištění komplexní přípravy a realizace stavby.
 • Investorsko-inženýrská činnost pro všechna potřebná povolení stavby.
 • inženýrská činnost k územnímu řízení /IČ k ÚR/;
 • inženýrská činnost ke stavebnímu povolení /IČ ke SP/;
 • inženýrská činnost k vodoprávnímu povolení /IČ k VDR/;
 • zajištění kladného vyřízení posudku vlivu stavby na životní prostředí;
 • ve všech stupních inženýrské činnosti je nedílnou součástí projednání dokumentace se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy.
 • Technický dozor investora po dobu stavby /TDI/.
 • Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi /BOZP/.
 • Inženýrská činnost ke kolaudaci stavby /IČ kol/.
 • Výkon funkce „Hlavního inženýra stavby“ v případech rozdělení stavby na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory mezi samostatné dodavatele a potřeby koordinace všech prací. 
 • Záruční a pozáruční servis po dokončení a předání stavebního díla. 

Přehled referencí dle oborů - Inženýrská činnost

SANKO GOSEI Czech factory
400 mil. Kč

od 07/20 - probíhá, dokončení 04/21

arrow
IMG 2930
 • Místo stavby: průmyslová zóna Kolín - Ovčáry
 • Investor:

  SANKO GOSEI Czech s.r.o., Roháčova 188/37 Žižkov, 130 00 Praha 3

 • Realizované činnosti: DUR-HTÚ, SPO, DPS, ZSPD, AD,IČ
 • Realizace projektu:

  DUR-HTÚ 08-10/19, SPO 10-12/19, DPS 12/19-04/20, ZSPD 06/20, AD 07/20 probíhá, IČ probíhá

 • Finanční objem stavby: 400 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  od 07/20 - probíhá, dokončení 04/21

Výstavba nového výrobního areálu SANKO GOSEI Czech factory ve východní části stávajííc průmyslové zóny Kolín - Ovčáry. Výrobní areál se skládá z výrobní hala a administrativní budovy, zpevněných ploch a drobných stavebních a inženýrských objektů.

Generálním projektantem a dodavatelem stavby je společnost TAKENAKA EUROPE GmbH.

Detail
Rekonstrukce objektů E + I pro psychiatrickou péči

03/2018 - 12/2020

arrow
1
 • Místo stavby: Krajská nemonice Liberec, Husova ul.
 • Investor: Krajská nemocnice Liberec a.s., Husova 10, Liberec
 • Realizované činnosti: DaS, IIČ, DPS, JP přípojek inženýrských sítí, AD
 • Realizace projektu: DaS 06/2016 – 10/2016
  IIČ 09/2016 – 05/2018
  DPS 10/2016 – 02/2017
  JP přípojek IS 04/2018
  AD probíhá od 03/2018
 • Finanční objem stavby:
 • Realizace stavby:

  03/2018 - 12/2020

Celková rekonstrukce objektů E + I v areálu Krajské nemocnice Liberec pro potřeby psychiatrického oddělení.

Detail
Domov seniorů Sychrov
60 mil. Kč

07/19 - 08/20

arrow
20191113 105039
 • Místo stavby: Domov seniorů Sychrov, Sychrov
 • Investor:

  Regal Estate, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec IV - Perštýn

 • Realizované činnosti: S, DSP, AD, SkP, IČ
 • Realizace projektu:

  S 01/19, DSP 02/19-09/19, SKP 11/19, AD 11/19-07/20, IČ 07/19-08/20

 • Finanční objem stavby: 60 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  07/19 - 08/20

Změna užívání stávajícího objektu bývalého Zámeckého hotelu Sychrov na Domov pro seniory. Hotel byl uveden do provozu v roce 2007. Změna užívání objektu je koncipována s důrazem na maximální možné zachování vnitřního dispozičního řešení stávajícího objektu. Jsou navrženy nezbytné úpravy koupelen, rozšíření dveřních otvorů a změny vybavení pokojů, změna požárně bezpečnostního řešení a výměna výtahu.

Detail
CZCZ Project 2
750 mil. Kč
07/18 - 12/19
arrow
IMG 9033
 • Místo stavby: Central Glass Czech s.r.o., Průmyslový areál Synthesia a.s., Rybitví - Semtín
 • Investor: Central Glass Czech, s.r.o., Evropská 2591/33D, Praha - Dejvice
 • Realizované činnosti: DPS, ZSPD, AD, IIČ
 • Realizace projektu:

  DPS 07/2018 - 12/2019

  ZSPD 12/2018 - 12/2019

  AD 07/2018 - 12/2019

 • Finanční objem stavby: 750 mil. Kč
 • Realizace stavby: 07/18 - 12/19

Novostavba výrobní haly společnosti Central Glass Czech, s.r.o. v průmyslovém areálu Synthesia, a.s. Rybitví - Semtín. Generálním projektantem a dodavatelem stavby je společnost TAKENAKA EUROPE GmbH.

Detail
DMCZ - stan č. 2
29 mil. Kč

06 - 11/19

arrow
20191001 090303
 • Místo stavby: areál DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
 • Investor:

  DENSO Manufacturing Czech s.r.o., Heyrovského 476, 462 07 Liberec

 • Realizované činnosti: SPO, IČ ke SPO, DPS, IČ ke ZkP, AD, TDI, BOZP, IČ KOL
 • Realizace projektu:

  SPO 02-03/19, IČ k SPO 03-08/19, DPS 04-05/19, AD, TDI, BOZP 06-11/19,IČ k ZkP 11/19,  IČ KOL 09/20

 • Finanční objem stavby: 29 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  06 - 11/19

Přístavba skladového stanu č. 2 ke stávající výrobní hale a související úpravy technické a dopravní infrastruktury. Součástí stavby je i přeložka vnitro areálové komunikace a přemístění přístřešků technických plynů.

Detail
ASCZ parkoviště
18 mil. Kč

09/18 – 05/19

arrow
1707 03 ASCZ parkoviště
 • Místo stavby: Newtonova 484, Liberec XXIII – Doubí, 463 12  Liberec
 • Investor: Denso Air Systems Czech s.r.o.
 • Realizované činnosti: DUR, DSP, DPS, IČ, AD, TDI, BOZP
 • Realizace projektu: DUR 12/17-01/18, IČ k ÚR 01-07/18, DSP 02-03/18, IČ ke SP 12/18, DPS 03-05/18, AD 09/18-05/19, TDI 09/18-05/19, BOZP 09/18-05/19, IČ ZkPr 05/19
 • Finanční objem stavby: 18 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  09/18 – 05/19

Pro společnost Denso Air Systems Czech s.r.o. jsme navrhli nové parkoviště zaměstnanců a související úpravy technické a dopravní infrastruktury.

Detail
Rozšíření areálu SCHENKER Liberec
140 mil. Kč

04/17-08/18

arrow
1506 04 Rozšíření areálu SCHENKER
 • Místo stavby: Logistický areál SCHENKER Liberec
 • Investor: SCHENKER spol. s r.o., K Vypichu 731, 252 16 Nučice
 • Realizované činnosti: Studie, SPO, DPS, ZSPD, ZD, SKP, IIČ, AD
 • Realizace projektu:

  I.etapa:  S 08/15, SPO 09-11/15, IČ ke SP 02-05/16, ZD 11/15-09/16, AD 04/17-05/18         

  II. etapa S 02/17, SPO 09-16- 02/17, IČ 2015-2018, ZD 03/17, ZSS 03/17,  DPS 10/17-08/18, AD

 • Finanční objem stavby: 140 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  04/17-08/18

V rámci akce rozšíření stávajícího logistického areálu společnosti SCHENKER jsme v I. etapě navrhli nástavbu administrativní budovy a rozšíření parkoviště, ve II. etapě pak výstavbu logistické haly Crossdock.

Detail
DMCZ - rozšíření parkoviště
16 mil. Kč
10/17 - 05/18
arrow
DJI 0383
 • Místo stavby: areál DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
 • Investor:

  DENSO Manufacturing Czech s.r.o., Heyrovského 476,  462 07 Liberec

 • Realizované činnosti: DUR, DSP, DPS, IIČ, AD, TDI, BOZP
 • Realizace projektu:

  DUR 04-06/17, IIČ k ÚR 06-10/17, DSP 07-08/17, IČ ke SP a VP 08-11/17, DPS 08-09/17, AD, TDI, BOZP 10/17-05/18, IČ KOL 05/18

 • Finanční objem stavby: 16 mil. Kč
 • Realizace stavby: 10/17 - 05/18

Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště ve výrobním areálu společnosti Denso Manufacturing Czech s.r.o.

Detail
DMCZ - rozšíření dusíkové stanice
4 mil. Kč

07-11/17

arrow
1701 02 DMCZ rozšíření dusíkové stanice
 • Místo stavby: Výrobní areál DMCZ Liberec
 • Investor: Denso Manufacturing Czech s.r.o.
 • Realizované činnosti: SPO, DPS, IIČ, AD, TDI, SKP
 • Realizace projektu: SPO 02-03/17, IIČ SPO 04-07/17, DPS 03-05/17, AD, TDI, BOZP 07-11/17, IČ ZkP 04/18 , IČ KOL 09/18
 • Finanční objem stavby: 4 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  07-11/17

Pro společnost Denso Manufacturing Czech jsme navrhli stavební a statické řešení základových konstrukcí pro umístění technologie výroby dusíku a následné rozšíření výrobní kapacity tohoto zařízení. 

Detail
DMCZ - západní přístavba II.
235 mil. Kč

04-11/17

arrow
1606 02 DMCZ - západní přístavba fáze II
 • Místo stavby: Výrobní areál DMCZ Liberec
 • Investor: Denso Manufacturing Czech s.r.o.
 • Realizované činnosti: DUR, DSP, DPS, ZSPD, IIČ, AD, TDI, SKP
 • Realizace projektu:

  DUR 08/16-01/17, IIČ k ÚR 11/16-03/17, DSP 12/16-02/17, DPS 03-05/17, IIČ ke SP 01-05/17,

  ZSPD 10-11/17,  IČ ke ZS 10/17-02/18, AD, TDI, BOZP 04-11/17, IČ ZkP 04/18 , IČ KOL 04/19

 • Finanční objem stavby: 235 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  04-11/17

Pro společnost Denso Manufacturing Czech jsme navrhli přístavbu a rozšíření stávající výrobní haly. V navržené přístavbě je mimo výrobní plochy lisovny umístěna i administrativní vestavba obsahující technické zázemí výroby, šatny a sociální zázemí zaměstnanců.

Detail
Zateplení objektů ZŠ Arbesova

37 mil. Kč

AD I. etapa 06-10/14, II. etapa 05/15 - 03/17

arrow
IMG 1105
 • Místo stavby: ZŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou
 • Investor:

  Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 487 51 Jablonec nad Nisou

 • Realizované činnosti:

  DPS, IIČ, AD

 • Realizace projektu: DPS 07-08/13 , IIČ 09/13
 • Finanční objem stavby:

  37 mil. Kč

 • Realizace stavby:

  AD I. etapa 06-10/14, II. etapa 05/15 - 03/17

Zateplení objektů ZŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou – Mšeno.

Detail
Provozní objekt SBD Sever v Bažantí ulici, Liberec
50 mil. Kč

11/15 – 03/17

arrow
1408 Provozní objekt SBD Sever v Bažantí ulici Liberec
 • Místo stavby: Bažantí ul. 378/3, Liberec 1
 • Investor: Stavební bytové družstvo SEVER
 • Realizované činnosti:
 • Realizace projektu: DUR vč. IIČ 06/2014 – 02/2015
  DSP vč. IIČ 10/2014 – 04/2015
  DPS 01/2015 – 06/2015
  ZSPD 07/2015 – 09/2019
  AD 11/2015 – 03/2017
  SKP 01/2017
 • Finanční objem stavby: 50 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  11/15 – 03/17

Novostavba šestipodlažního administrativního a bytového objektu. V prvních třech podlažích jsou umístěny administrativní prostory využívané investorem. Ve zbývajících podlažích jsou bytové jednotky o velikosti 1+KK a 2+KK. Projekt byl zpracován včetně komunikací a zpevněných ploch, inženýrských sítí, terénních a sadových úprav.

Detail
Bytové domy NOVÁ RUDA, Liberec , SO 01 - ALZHEIMER CENTRUM - Nová Ruda
98 mil. Kč

2015-2016

arrow
panorama
 • Místo stavby: Liberec – Vratislavice nad Nisou
 • Investor: Skanska a.s. Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov
 • Realizované činnosti: DSP – změna stavby, IIČ vč. VDR
 • Realizace projektu: DSP – změna stavby 04-06/14 , IIČ 06/14-03/15
 • Finanční objem stavby: 98 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  2015-2016

Předmětem akce byla výstavba obytného souboru a související technické a dopravní infrastruktury. Výstavbou obytného souboru mělo vzniknout celkem 129 nových bytových jednotek velikosti 1+KK až 5+KK rozmístěných do 2 šestipodlažních bytových domů (bytový dům A a bytový dům B) a 1 třípodlažního vila domu a 2 samostatné komerční jednotky v bytovém domu A. Dále mělo být realizováno 68 krytých parkovacích stání umístěných do polozapuštěných suterénů všech tří objektů.

V I. etapě byl zrealizován bytový dům B, včetně parkovišť, protihlukový stěn a přilehlých komunikací a sadových úprav v okolí objektu B a komunikací. 66 venkovních parkovacích stání včetně 7 míst rozšířených (imobilních) bylo zrealizováno. Bytový dům A a vila dům C nebyly zrealizovány.

Předmětem změny stavby před dokončením je změna bytového domu A na ALZHEIMER CENTRUM.

Detail
Yankee Candle, Havraň u Mostu
650 mil. Kč

04/16-12/16

arrow
1514 13 Yankee-Candle Havraň u Mostu
 • Místo stavby: průmyslová zóna Joseph u obce Havraň u Mostu
 • Investor:

  YANKEE CANDLE s.r.o., Průmyslová zóna Joseph 161, 435 01 Havraň u Mostu

 • Realizované činnosti: DPS, AD, SKP
 • Realizace projektu: DPS 12/15–10/16, ZSPD 05-06/16, IČ ke ZSPD 08-10/16, SKP 09-11/16, AD 04/16-12/16  
 • Finanční objem stavby: 650 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  04/16-12/16

Novostavba výrobního areálu firmy Yankee Candle na výrobu vonných svíček v průmyslové zóně Joseph u obce Havraň u Mostu.

Generálním projektantem a dodavatelem stavby je společnost TAKENAKA EUROPE GmbH.

Detail
KYB FE – rozšíření výrobní haly
450 mil. Kč

04-08/15

arrow
DJI00030photoshoped
 • Místo stavby: areál firmy KYB Manufacturing Czech s.r.o., U Panasonicu 277, 530 06 Pardubice
 • Investor: KYB Manufacturing Czech s.r.o., U Panasonicu 277, 530 06 Pardubice
 • Realizované činnosti:

  DUR, DSP, DPS, IIČ k ÚŘ a ke SP, SKP a IIČ kol

 • Realizace projektu:

  DUR 11/12-09/13,<b> </b>DSP 01-02/14, DPS 01/14 – 07/15 , IIČ k ÚŘ až IIČ kol  11/12-08/15, AD 04/14-08/15

 • Finanční objem stavby: 450 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  04-08/15

Rozšíření výrobní haly společnosti KYB Manufacturing Czech s.r.o.

Generálním projektantem a dodavatelem stavby je společnost TAKENAKA EUROPE GmbH.

Detail
DMCZ - západní přístavba
153 mil. Kč

05/15 - 06/15

arrow
P1080118
 • Místo stavby: areál DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
 • Investor:

  DENSO Manufacturing Czech s.r.o., Heyrovského 476,  462 07 Liberec

 • Realizované činnosti: DUR, DSP, DPS, ZSPD, IIČ, AD, TDI, SkP
 • Realizace projektu:

  DUR 06-08/14, DSP 12/14-02/15, DPS 02-04/15, IIČ ke SP 04/15, AD, TDI, BOZP 05/15-06/16

 • Finanční objem stavby: 153 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  05/15 - 06/15

Rozšíření stávající výrobní haly společnosti Denso Manufacturing Czech s.r.o..

Detail
Úpravy operačního sálu B v Nemocnici s poliklinikou v Semilech
9 mil. Kč

12/14-04/15

arrow
2
 • Místo stavby: Areál Nemocnice s poliklinikou v Semilech
 • Investor:

  Nemocnice s poliklinikou v Semilech, příspěvková organizace Města Semily, 3.května 421, 513 31 Semily  

 • Realizované činnosti:

  S, JP, IIČ ke SP, VŘ, AD, TDI, BOZP, IIČ ke kolaudaci

 • Realizace projektu:

  S, JP 11/13 -01/14, IIČ ke SP 12/13 -02/14, VŘ, AD, TDI, BOZP 12/14-04/15 IIČ ke kolaudaci 04/15

 • Finanční objem stavby: 9 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  12/14-04/15

Stavební řešení úpravy operačního sálu B

Detail
Přístavba a stavební úpravy pavilonu onkologie KNL, a.s.
34 mil. Kč

05/14 – 02/15

arrow
2
 • Místo stavby: Areál Krajské nemocnice Liberec
 • Investor: Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, 460 63 Liberec 1
 • Realizované činnosti: TDI, BOZP, IIČ ke kolaudaci
 • Realizace projektu: TDI, BOZP 05/14 – 02/15, IIČ ke kolaudaci  01/15 – 02/15
 • Finanční objem stavby: 34 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  05/14 – 02/15

Přístavba a stavební úpravy pavilonu onkologie KNL, a.s.

Detail
Rekonstrukce Grandhotelu Zlatý lev
68 mil. Kč

01/14 - 12/14

arrow
1234 04 Grandhotel Zlatý Lev
 • Místo stavby: Liberec, Gutenbergova ul.
 • Investor: Conradian a.s., Václavské náměstí 1601/47, Liberec
 • Realizované činnosti: S, pasport, JP, IIČ k ÚR a SP, AD, TDI
 • Realizace projektu: Studie a pasport 08/2012
  JP 09/2012 – 03/2012
  IIČ k ÚR 10/2012 – 04/2013
  IIČ ke SP 02/2013 – 06/2013
  AD, TDI 01/2014 – 12/2014
 • Finanční objem stavby: 68 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  01/14 - 12/14

Projekt řeší rekonstrukci historické hotelové budovy rozdělenou do pěti částí: zateplení fasády a střechy hotelu včetně výměny oken; rekonstrukce technologických systémů; výstavba letní terasy, úprava restaurace a kuchyně; rozšíření konferenčního sálu; obnovení letní terasy Franze Josefa.

Detail
Krajské středisko mládeže stolního tenisu Liberec
14 mil. Kč

02-07/14

arrow
4
 • Místo stavby: Sportovní klub stolního tenisu Liberec, Bezová 359/8, 460 14 Liberec XIII
 • Investor: Sportovní klub stolního tenisu Liberec, Bezová 359/8, 460 14 Liberec XIII
 • Realizované činnosti: DUR, DPS, IIČ, AD
 • Realizace projektu: DUR 03-08/12, IIČ k ÚŘ 04-10/12, DPS 08/12-10/13, IIČ ke SP 11/12-10/13, AD 02/14-07/14
 • Finanční objem stavby: 14 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  02-07/14

Rekonstrukce stávajících objektů a přístavba sociálních zařízení ke vstupu objektu areálu pro stolní tenis a aerobic.

Detail
Zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí budovy a výměna zdroje tepla

8 mil. Kč

08/13 - 07/14

arrow
1128 01 DD Jindřichovice vila Rozálie
 • Místo stavby: Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem – vila Rozálie
 • Investor: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec
 • Realizované činnosti: DSP, IIČ ke SP, DPS, AD
 • Realizace projektu: DSP 07/2011 – 08/2011
  IIČ ke SP 08/2011
  DPS 10/2012-12/2012
  AD 08/2013 – 07/2014
 • Finanční objem stavby:

  8 mil. Kč

 • Realizace stavby:

  08/13 - 07/14

Zateplení fasád a dodatečné zateplení střechy objektu vily Rozálie včetně výměny zdroje tepla (zdrojem tepla budou dvě tepelná čerpadla země-voda).

Detail
DMCZ rozšíření skladových prostor logistiky
80 mil. Kč

10/13- 06/14

arrow
IMG 2909
 • Místo stavby: areál DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
 • Investor: DENSO Manufacturing Czech s.r.o., Heyrovského 476, 462 07 Liberec
 • Realizované činnosti: DUR, DSP, DPS, ZSPD, IIČ, AD, TDI , SKP
 • Realizace projektu:

  DUR 11/11-04/13, DSP 05-06/13, DPS 06-08/13, IIČ ke SP 11/13, AD – TDI 10/13 – 06/14, IIČ kol 11/14 - 01/15, SKP 06/14

 • Finanční objem stavby: 80 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  10/13- 06/14

Kompletní projektové a inženýrské řešení přístavba výsoké logistické skladové haly ve výrobním areálu společnosti Denso Manufacturing Czech v Liberci včetně zajištění inženýrsko geologického průzkumu.

Detail
Rekonstrukce tělocvičny a hřiště u SŠ gastron
26 mil. Kč

10/13-06/14

arrow
3
 • Místo stavby: Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Králův Háj
 • Investor:

  Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

 • Realizované činnosti: DSP, DPS, ZD, IIČ, AD
 • Realizace projektu:

  DSP 02-04/12, DPS 04-06/12,ZD 05-06/12, IIČ 06/12, AD 10/13-06/14

 • Finanční objem stavby: 26 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  10/13-06/14

Rekonstrukce stávajícího školního hřiště a tělocvičny v oploceném areálu Střední školy gastronomie a služeb v Liberci, v části Králův Háj

Detail
KMCZ rozšíření šaten
8 mil. Kč

2013

arrow
3
 • Místo stavby: areál KYB Manufacturing Czech s.r.o.
 • Investor:

  KYB Manufacturing Czech s.r.o., U Panasonicu 277, 530 06 Pardubice

 • Realizované činnosti: DUR, DSP, DPS, SKP
 • Realizace projektu:

  DUR 11/12-02/13, DSP 12/12-03/13, DPS 03-08/13, SKP 08-10/13

 • Finanční objem stavby: 8 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  2013

Přístavba rozšíření šaten ke stávajícímu výrobnímu a administrativnímu areálu KYB Manufacturing Czech s.r.o.

Generálním projektantem a dodavatelem stavby je společnost TAKENAKA EUROPE GmbH.

Detail
Záchranná stanice pro handicapované živočichy v Liberci
16 mil. Kč.

2012 - 2013

arrow
1131 03 Záchranná stanice pro handicapované živočichy
 • Místo stavby: areál ZOO Liberec
 • Investor:

  ZOO Liberec, spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

 • Realizované činnosti: DPS, AD, koordinátor BOZP, TDI, IIČ ke kolaudaci
 • Realizace projektu: DPS 08/2011 – 09/2011
  AD, koordinátor BOZP, TDI 08/2012 – 08/2013
  IIČ ke kolaudaci 08/2013
 • Finanční objem stavby: 16 mil. Kč.
 • Realizace stavby:

  2012 - 2013

Dostavba záchranné stanice pro handicapované živočichy v Liberci. V rámci realizace akce byla provedena dostavba voliér, oplocenek a hospodářského objektu ve stávajícím areálu záchranné stanice.

Detail
Oprava fasády a sanace zdiva Obch. akademie a Jaz. školy Liberec
5,5 mil. Kč

04/14 – 12/14

arrow
2
 • Místo stavby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec
 • Investor: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/5, přísp.org.
 • Realizované činnosti: DSP, DPS, IIČ ke SP, AD
 • Realizace projektu: DSP 01-02/14, DPS 02-03/14, IIČ ke SP 01-04/14, AD 04/14 – 12/14
 • Finanční objem stavby: 5,5 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  04/14 – 12/14

Oprava fasády a sanace zdiva Obchodní akademie a Jazykové školy v Liberci 

Detail
Liplastec Extension
55 mil. Kč

09/11-10/12

arrow
1
 • Místo stavby: areál Liplastec s.r.o.  Liberec
 • Investor: Liplastec  s.r.o., Newtonova 478, 462 01 Liberec – Nové Město
 • Realizované činnosti: DUR, DSP, DPS, AD, IIČ, SKP
 • Realizace projektu:

  DUR  02-4/11, DSP 05-06/11, DPS 06-08/11, AD 09/11-10/12, IIČ 01/12, SKP  08-10/12

 • Finanční objem stavby: 55 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  09/11-10/12

Rozšíření výrobní haly o novou výrobní a skladovou část, přesun stávajících WC při výrobní hale, rozšíření expedice s novou zásobovací rampou, přístavba administrativní části na severovýchodní straně stávající haly s úpravami ve stávající administrativní části.

Generálním projektantem a dodavatelem stavby je společnost TAKENAKA EUROPE GmbH.

Detail
Výstavba lisovny P2
20 mil. Kč

06/12 - 10/12

arrow
1226 03 Výstavby lisovny P2 Tiberina Automotive
 • Místo stavby: areál firmy Tiberina Automotive s.r.o., Bělá pod Bezdězem
 • Investor: Tiberina Automotive s.r.o., Mladoboleslavská 692, Bělá pod Bezdězem
 • Realizované činnosti: TDI, koordinátor BOZP, IIČ ke kolaudaci
 • Realizace projektu: TDI, koordinátor BOZP 06/2012 – 10/2012
  IIČ ke kolaudaci 12/2012
 • Finanční objem stavby: 20 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  06/12 - 10/12

Prodloužení lisovny P2 přístavbou ke stávající hale v areálu firmy Tiberina Automotive s.r.o

Detail
Administrativní budova URAN v Liberci
50 mil. Kč

dosud nerealizováno

arrow
1233 01 Administrativní budova Uran
 • Místo stavby: Liberec, Tř. 1. Máje
 • Investor: Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
 • Realizované činnosti: S, DSP, ZD, IIČ ke SP
 • Realizace projektu: Studie 07/2012 – 08/2012
  DSP 08/2012 – 09/2012
  ZD 10/2012
  IIČ ke SP 04/2013 – 08/2013
 • Finanční objem stavby: 50 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  dosud nerealizováno

Projekt rekonstrukce administrativního objektu URAN v Liberci pro potřeby Magistrátu města Liberec.

Architektonické řešení studio Artikl Liberec.

Detail
GCE Chotěboř
30 mil. Kč

10/11 - 06/12

arrow
1
 • Místo stavby: raeál firmy GCE Chotěboř, Žižkova ul.
 • Investor: GCE Chotěboř, Žižkova 381, Chotěboř
 • Realizované činnosti: DSP, DPS, IIČ ke kolaudaci, AD, koordinátor BOZP, TDI
 • Realizace projektu: DSP 07/2001 – 09/2011
  DPS 11/2011 – 02/2012
  IIČ ke kolaudaci 06/2012
  AD, koordinátor BOZP a TDI 10/2011 – 06/2012
 • Finanční objem stavby: 30 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  10/11 - 06/12

Rekonstrukce čistých skladových a výrobních prostor společnosti GCE Chotěboř.

Detail
Bytové domy Nová Ruda, Liberec I. etapa
290 mil. Kč

04/11 – 06/12

arrow
0901 05 Bytové domy Nová Ruda Liberec I etapa - panorama
 • Místo stavby: Liberec, Vratislavice nad Nisou
 • Investor: Skanska Reality, a.s.
 • Realizované činnosti: kompletní projektová a inženýrská příprava stavby
 • Realizace projektu: 03/2009 – 06/2012
 • Finanční objem stavby: 290 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  04/11 – 06/12

Projekt novostavby souboru bytových domů v lokalitě Nová Ruda /Liberec, Vratislavice nad Nisou/ je složen ze dvou čtyřpodlažních bytových domů a třípodlažního viladomu. Součástí komplexu je kavárna a pizzerie v přízemí domu A, dětské hřiště, kryté i venkovní parkovací plochy a parkové a sadové úpravy okolí. Celková kapacita bytového komplexu je 129 bytů rozmanitých velikostí v rozmezí 33 - 114 m2. Projekt je zpracován pod hlavičkou společnosti SIASTORING /SIADESIGN Liberec, STORING/.

Detail
JAPA Housing Project Phase 3 in Pardubice
53 mil. Kč

nerealizováno

arrow
1
 • Místo stavby: výrobní areál firmy JTEKT Automotive Czech v Pardubicích
 • Investor: JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o.
 • Realizované činnosti:

  DUR, DSP, IIČ k ÚŘ a ke SP

 • Realizace projektu:

  DUR 11– 12/12, DSP 12/12–02/13, IIČ k ÚŘ 11/12-02/13, IIČ ke SP 12/14-03/15

 • Finanční objem stavby: 53 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  nerealizováno

Rozšíření - přístavba výrobní haly společnosti JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o.

Generálním projektantem a dodavatelem stavby je společnost TAKENAKA EUROPE GmbH.

Detail
Logistická hala Benteler
25 mil. Kč

07 - 11/12

arrow
1
 • Místo stavby: Areál BMCZ v Rochlicích
 • Investor:

  Benteler Maschinenbau  CZ s.r.o., Rochlická 981/42, Liberec

 • Realizované činnosti: DSP, DPS, AD, TDI, IIČ
 • Realizace projektu:

  DSP 03-04/12, DPS 04-05/12, AD,TDI 07-11/12, IIČ  11/12

 • Finanční objem stavby: 25 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  07 - 11/12

Výstavba logistické haly ve výrobním areálu společnosti Benteler Maschinenbau  CZ s.r.o.

Detail
Výstavba Povodňových domků Hrádek nad Nisou
4 mil. Kč

09/10-01/11

arrow
2
 • Místo stavby: Hrádek nad Nisou, lokalita  Turistická – Jižní
 • Investor: Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 460 63 Hrádek nad Nisou
 • Realizované činnosti: TDI, BOZP, IIČ ke kolaudaci
 • Realizace projektu: TDI, BOZP, IIČ ke kolaudaci 09/10-01/11
 • Finanční objem stavby: 4 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  09/10-01/11

Výstavba 4 dvojdomků v lokalitě Turistická – Jižní.

Detail
Výstavba vývojových, administrativních, školících a výrobních prostor společnosti ELMARCO s.r.o.
190 mil. Kč

08/08 - 12/09 (I. etapa)

arrow
0730 02 Výstavba Elmarco
 • Místo stavby: průmyslová zóna Sever, Liberec
 • Investor: ELMARCO s.r.o., Svárovská 621, Liberec
 • Realizované činnosti: S, DUR, DSP, ZD, DPS, IIČ při realizaci I. etapy
 • Realizace projektu: Studie 07/2007 – 09/2007
  DUR 09/2007 – 11/2007
  DSP 11/2007 – 03/2008
  ZD 03/2008 – 04/2008
  DPS 04/2008 – 06/2008
  IIČ při realizaci I. etapy 07/2008 – 01/2010
 • Finanční objem stavby: 190 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  08/08 - 12/09 (I. etapa)

Nový výrobní a vývojový areál společnosti Elmarco s.r.o. je navržen z komplexu budov administrativy, školícího centra, laboratoře a výrobní haly a bude sloužit především pro další vývoj, výrobu a montáž zařízení pro výrobu nanovláken. V rámci I. etapy byl realizován objekt laboratoře a souvisejícího technického zázemí pro nový provozní objekt.

Spolupráce s designovým studiem Studio Design Appl.

Detail
Rekonstrukce a dostavba hotelu Zelené údolí
120 mil. Kč

2009

arrow
0813 01 Rekonstrukce a dostavba hotelu Zelené údolí
 • Místo stavby: Liberec
 • Investor: Zelené Údolí s.r.o., Dobiášova 1017, Liberec 6
 • Realizované činnosti: DUR, DSP, ZD, IIČ
 • Realizace projektu: DUR, DSP, ZD vč. IIČ 04/2008 – 04/2009
 • Finanční objem stavby: 120 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  2009

Projekt rekonstrukce a dostavby hotelu Zelené údolí v Liberci.

Architektonické řešení SIADESIGN Liberec.

Detail
Rekonstrukce a dostavba stravovacího provozu
180 mil. Kč

03/2005 - 07/2009

arrow
0404 03 Rekonstrukce a dostavba stravovacího provozu KNL
 • Místo stavby: Krajská nemocnice Liberec, Husova ul.
 • Investor: Krajská nemocnice Liberec a.s., Husova 10, Liberec
 • Realizované činnosti: DUR, DSP, IIČ, DPS, AD
 • Realizace projektu: DUR 01/2004 – 03/2004
  DSP, ZD 03/2004 – 04/2004
  IIČ 02/2004 – 07/2004
  DPS 01/2005 – 06/2005
  AD 03/2005 – 07/2009
 • Finanční objem stavby: 180 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  03/2005 - 07/2009

Projekt přístavby stravovacího provozu s využitím přístavby stávajícího obejktu infekčního oddělení. Součástí projektu je i výstavba nadzemního spojovacího mostu mezi objekty Pavilonu interních oborů, Chirurgie, stravovacího obejktu a Lékárny.

Detail
Výstavba výrobní budovy s kancelářemi - provozovna Thermolast Dětřichov
145 mil. Kč

09/06 - 02/07

arrow
3605 04 Výstavba výrobní budovy s kancelářemi Thermolast Dětřichov
 • Místo stavby: Dětřichov u Frýdlantu v Čechách
 • Investor: Thermolast a.s., Dětřichov 58, Frýdlant v Čechách
 • Realizované činnosti: DUR, DSP, ZD, DPS, IIČ, AD
 • Realizace projektu: DUR 07/2005 – 09/2005
  DSP 02/2006 – 04/2006
  ZD 04/2006 – 05/2006
  DPS 05/2006 – 06/2006
  IIČ 09/2005 – 02/2007
  AD 09/2006 – 02/2007
 • Finanční objem stavby: 145 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  09/06 - 02/07

Projekt novostavby výrobní budovy s kancelářemi. Objekt je rozdělen do několika celků – dvoupodlažní administrativní budova, jednopodlažní výrobní hala a skladové haly včetně technologického objektu s rozvodnou a trafostanicí. Výrobní areál dále zahrnuje manipulační dvůr mezi výrobními a skladovými objekty a prostory parkovišť – oddělené pro zaměstnance výroby a administrativní budovu včetně návštěv.

Detail
Úprava a dislokace prostor infekčního oddělení
28 mil. Kč

07/2005 - 06/2006

arrow
0905 01 Úprava a dislokace infekčního oddělení KNL
 • Místo stavby: Krajská nemocnice Liberec, Husova ul.
 • Investor: Krajská nemocnice Liberec a.s., Husova 10, Liberec
 • Realizované činnosti: S, DSP  vč. IIČ, ZD, DPS, AD
 • Realizace projektu: Studie 02/2005
  DSP vč. IIČ ke SP 02/2005 – 04/2005
  ZD 04/2005
  DPS 06/2005 – 07/2005
  AD 07/2005 – 06/2006
 • Finanční objem stavby: 28 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  07/2005 - 06/2006

Projekt částečné rekonstrukce a přístavby objektu „charity“ na Husově ulici. Zbývající část objektu je využívána pro kožní oddělení KNL. V přístavbě je navržen lůžkový výtah a prostory společné pro obě oddělení. Součástí projektu je i výstavba nové chlorovací stanice.

Detail
Rekonstrukce sportovního areálu Střelnice v Jablonci nad Nisou
120 mil. Kč

04/03 - 07/04

arrow
0313 01 Rekonstrukce sportovního areálu Střelnice JBC
 • Místo stavby: Sportovní areál Střelnice, Jablonec nad Nisou
 • Investor:

  Město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou

 • Realizované činnosti: IIČ, TDI
 • Realizace projektu: IIČ, TDI 04/2003 - 07/2004
 • Finanční objem stavby: 120 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  04/03 - 07/04

Stavba atletického stadionu o celkové ploše 14 000m2, s tribunou pro 1 200 diváků.

Detail
Výrobní areál firmy Denso Manufacturing Czech s.r.o.
1 mld. Kč

05/02 - 05/03

arrow
2005 Výrobní areál DMCZ
 • Místo stavby: areál firmy DMCZ s.r.o., Liberec
 • Investor: Denso Manufacturing Chzech s.r.o., Heyrovského 476, Liberec 23
 • Realizované činnosti: IIČ ke kolaudaci
 • Realizace projektu: IIČ 05/2005 – 12/2005
 • Finanční objem stavby: 1 mld. Kč
 • Realizace stavby:

  05/02 - 05/03

Investorsko inženýrská činnost pro zajištění kolaudace celého výrobního areálu firmy Denso Manufacturing Czech s.r.o. Liberec

Detail
Rekonstrukce a modernizace NsP Česká Lípa - 1. etapa
340 mil. Kč + 62 mil. Kč technologické vybavení

průběžná

arrow
0170 04 Rekonstrukce a modernizace NsP Česká Lípa
 • Místo stavby: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, Purkyňova ul.
 • Investor:

  Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,

  Purkyňova 1849, Česká Lípa

 • Realizované činnosti: DSP, IIČ ke SP
 • Realizace projektu: DSP 12/2001 – 03/2002
  IIČ ke SP 03/2002 – 06/2002
 • Finanční objem stavby: 340 mil. Kč + 62 mil. Kč technologické vybavení
 • Realizace stavby:

  průběžná

Projekt rekonstrukce části objektů nemocnice včetně rekonstrukce střech, fasád, úpravy vjezdu a komunikací a výstavby nového heliportu.

Detail
Rekonstrukce a přístavba Pavilonu péče o matku a dítě
50 mil. Kč

02/2000 - 02/2002

arrow
0009 02 Rekonstrukce a přístavba PPMD KNL
 • Místo stavby: Krajská nemocnice Liberec, Husova ul.
 • Investor: Krajská nemocnice Liberec, Husova 10, Liberec
 • Realizované činnosti:

  S, DSP, IIČ ke SP, DPS, AD

 • Realizace projektu: S, DSP, IIČ ke SP, DPS, AD
  1.etapa 11/1999 – 08/2000
  2.etapa 10/2000 – 02/2001
  AD 02/2000 – 02/2002
 • Finanční objem stavby: 50 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  02/2000 - 02/2002

Projekt rekonstrukce a přístavby Pavilonu péče o matku a dítě Krajské nemocnice Liberec. V objektu jsou umístěny provozy oddělení dětského, porodnického a gynekologického včetně nejdůležitějších částí oddělení – operační sály, JIP, neonatologická JIP, porodní sály atd. Stavba byla s ohledem na provozní možnosti investora členěna na dvě etapy.Dlouhý popis

Detail

Poptejte inženýrskou činnost

Odesláním formuláře souhlasíte s uchováním vašich osobních údajů.

Přehled oborů

Stavby zdravotnické

Stavby zdravotnické

Stavby průmyslové a výrobní

Stavby průmyslové a výrobní

Stavby občanské vybavenosti

Stavby občanské vybavenosti

Stavby bytové

Stavby bytové

Stavby školské a stavby pro vzdělávání

Stavby školské a stavby pro vzdělávání

Stavby sociální péče

Stavby sociální péče

Ministerstvo průmyslu a obchodu Financováno Evropskou unií Národní plán obnovy
Login