Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Technický dozor investora

Předmětem technického dozoru investora je aktivní účast při realziaci stavby a dohled nad prováděním vlastních stavebních prací. Především pak kontrola realizace dle projektové dokumentace a kontrola dodržování předepsaných postupů realizace.

V rámci výkonu služby technického dozoru zajišťujeme pedevším:

 • spolupráce a poradenství při výběru zhotovitele stavby
 • předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby
 • vedení a koordinace kontrolních dnů stavby, včetně zajištění zápisů z kontrolních dnů
 • kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací a stavebním povolením
 • kontrola konstrukcí a částí díla před jejich zakrytím
 • kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek konstrukcí a prací, kontrola výsledků a dokladů
 • evidence změn, kontrola fakturace
 • kontrola vedení stavebního deníku
 • kontrola souladu prováděných prací s harmonogrmamem stavby
 • vyhotovení fotodokumentace prováděného díla
 •  kontrola odstraňování vad a nedodělků
 • kontrola a kompletace dokladů stavby
 • účast na kolaudačním řízení
 • spoluprávce s investorem po dokončení stavby a při reklamacích vad díla

Přehled referencí dle oborů - Technický dozor investora

DMCZ - stan č. 2
29 mil. Kč

06 - 11/19

arrow
20191001 090303
 • Místo stavby: areál DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
 • Investor:

  DENSO Manufacturing Czech s.r.o., Heyrovského 476, 462 07 Liberec

 • Realizované činnosti: SPO, IČ ke SPO, DPS, IČ ke ZkP, AD, TDI, BOZP, IČ KOL
 • Realizace projektu:

  SPO 02-03/19, IČ k SPO 03-08/19, DPS 04-05/19, AD, TDI, BOZP 06-11/19,IČ k ZkP 11/19,  IČ KOL 09/20

 • Finanční objem stavby: 29 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  06 - 11/19

Přístavba skladového stanu č. 2 ke stávající výrobní hale a související úpravy technické a dopravní infrastruktury. Součástí stavby je i přeložka vnitro areálové komunikace a přemístění přístřešků technických plynů.

Detail
ASCZ parkoviště
18 mil. Kč

09/18 – 05/19

arrow
1707 03 ASCZ parkoviště
 • Místo stavby: Newtonova 484, Liberec XXIII – Doubí, 463 12  Liberec
 • Investor: Denso Air Systems Czech s.r.o.
 • Realizované činnosti: DUR, DSP, DPS, IČ, AD, TDI, BOZP
 • Realizace projektu: DUR 12/17-01/18, IČ k ÚR 01-07/18, DSP 02-03/18, IČ ke SP 12/18, DPS 03-05/18, AD 09/18-05/19, TDI 09/18-05/19, BOZP 09/18-05/19, IČ ZkPr 05/19
 • Finanční objem stavby: 18 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  09/18 – 05/19

Pro společnost Denso Air Systems Czech s.r.o. jsme navrhli nové parkoviště zaměstnanců a související úpravy technické a dopravní infrastruktury.

Detail
DMCZ - rozšíření parkoviště
16 mil. Kč
10/17 - 05/18
arrow
DJI 0383
 • Místo stavby: areál DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
 • Investor:

  DENSO Manufacturing Czech s.r.o., Heyrovského 476,  462 07 Liberec

 • Realizované činnosti: DUR, DSP, DPS, IIČ, AD, TDI, BOZP
 • Realizace projektu:

  DUR 04-06/17, IIČ k ÚR 06-10/17, DSP 07-08/17, IČ ke SP a VP 08-11/17, DPS 08-09/17, AD, TDI, BOZP 10/17-05/18, IČ KOL 05/18

 • Finanční objem stavby: 16 mil. Kč
 • Realizace stavby: 10/17 - 05/18

Rozšíření zaměstnaneckého parkoviště ve výrobním areálu společnosti Denso Manufacturing Czech s.r.o.

Detail
DMCZ - rozšíření dusíkové stanice
4 mil. Kč

07-11/17

arrow
1701 02 DMCZ rozšíření dusíkové stanice
 • Místo stavby: Výrobní areál DMCZ Liberec
 • Investor: Denso Manufacturing Czech s.r.o.
 • Realizované činnosti: SPO, DPS, IIČ, AD, TDI, SKP
 • Realizace projektu: SPO 02-03/17, IIČ SPO 04-07/17, DPS 03-05/17, AD, TDI, BOZP 07-11/17, IČ ZkP 04/18 , IČ KOL 09/18
 • Finanční objem stavby: 4 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  07-11/17

Pro společnost Denso Manufacturing Czech jsme navrhli stavební a statické řešení základových konstrukcí pro umístění technologie výroby dusíku a následné rozšíření výrobní kapacity tohoto zařízení. 

Detail
DMCZ - západní přístavba II.
235 mil. Kč

04-11/17

arrow
1606 02 DMCZ - západní přístavba fáze II
 • Místo stavby: Výrobní areál DMCZ Liberec
 • Investor: Denso Manufacturing Czech s.r.o.
 • Realizované činnosti: DUR, DSP, DPS, ZSPD, IIČ, AD, TDI, SKP
 • Realizace projektu:

  DUR 08/16-01/17, IIČ k ÚR 11/16-03/17, DSP 12/16-02/17, DPS 03-05/17, IIČ ke SP 01-05/17,

  ZSPD 10-11/17,  IČ ke ZS 10/17-02/18, AD, TDI, BOZP 04-11/17, IČ ZkP 04/18 , IČ KOL 04/19

 • Finanční objem stavby: 235 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  04-11/17

Pro společnost Denso Manufacturing Czech jsme navrhli přístavbu a rozšíření stávající výrobní haly. V navržené přístavbě je mimo výrobní plochy lisovny umístěna i administrativní vestavba obsahující technické zázemí výroby, šatny a sociální zázemí zaměstnanců.

Detail
DMCZ - západní přístavba
153 mil. Kč

05/15 - 06/15

arrow
P1080118
 • Místo stavby: areál DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
 • Investor:

  DENSO Manufacturing Czech s.r.o., Heyrovského 476,  462 07 Liberec

 • Realizované činnosti: DUR, DSP, DPS, ZSPD, IIČ, AD, TDI, SkP
 • Realizace projektu:

  DUR 06-08/14, DSP 12/14-02/15, DPS 02-04/15, IIČ ke SP 04/15, AD, TDI, BOZP 05/15-06/16

 • Finanční objem stavby: 153 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  05/15 - 06/15

Rozšíření stávající výrobní haly společnosti Denso Manufacturing Czech s.r.o..

Detail
Úpravy operačního sálu B v Nemocnici s poliklinikou v Semilech
9 mil. Kč

12/14-04/15

arrow
2
 • Místo stavby: Areál Nemocnice s poliklinikou v Semilech
 • Investor:

  Nemocnice s poliklinikou v Semilech, příspěvková organizace Města Semily, 3.května 421, 513 31 Semily  

 • Realizované činnosti:

  S, JP, IIČ ke SP, VŘ, AD, TDI, BOZP, IIČ ke kolaudaci

 • Realizace projektu:

  S, JP 11/13 -01/14, IIČ ke SP 12/13 -02/14, VŘ, AD, TDI, BOZP 12/14-04/15 IIČ ke kolaudaci 04/15

 • Finanční objem stavby: 9 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  12/14-04/15

Stavební řešení úpravy operačního sálu B

Detail
Přístavba a stavební úpravy pavilonu onkologie KNL, a.s.
34 mil. Kč

05/14 – 02/15

arrow
2
 • Místo stavby: Areál Krajské nemocnice Liberec
 • Investor: Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, 460 63 Liberec 1
 • Realizované činnosti: TDI, BOZP, IIČ ke kolaudaci
 • Realizace projektu: TDI, BOZP 05/14 – 02/15, IIČ ke kolaudaci  01/15 – 02/15
 • Finanční objem stavby: 34 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  05/14 – 02/15

Přístavba a stavební úpravy pavilonu onkologie KNL, a.s.

Detail
Rekonstrukce Grandhotelu Zlatý lev
68 mil. Kč

01/14 - 12/14

arrow
1234 04 Grandhotel Zlatý Lev
 • Místo stavby: Liberec, Gutenbergova ul.
 • Investor: Conradian a.s., Václavské náměstí 1601/47, Liberec
 • Realizované činnosti: S, pasport, JP, IIČ k ÚR a SP, AD, TDI
 • Realizace projektu: Studie a pasport 08/2012
  JP 09/2012 – 03/2012
  IIČ k ÚR 10/2012 – 04/2013
  IIČ ke SP 02/2013 – 06/2013
  AD, TDI 01/2014 – 12/2014
 • Finanční objem stavby: 68 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  01/14 - 12/14

Projekt řeší rekonstrukci historické hotelové budovy rozdělenou do pěti částí: zateplení fasády a střechy hotelu včetně výměny oken; rekonstrukce technologických systémů; výstavba letní terasy, úprava restaurace a kuchyně; rozšíření konferenčního sálu; obnovení letní terasy Franze Josefa.

Detail
DMCZ rozšíření skladových prostor logistiky
80 mil. Kč

10/13- 06/14

arrow
IMG 2909
 • Místo stavby: areál DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
 • Investor: DENSO Manufacturing Czech s.r.o., Heyrovského 476, 462 07 Liberec
 • Realizované činnosti: DUR, DSP, DPS, ZSPD, IIČ, AD, TDI , SKP
 • Realizace projektu:

  DUR 11/11-04/13, DSP 05-06/13, DPS 06-08/13, IIČ ke SP 11/13, AD – TDI 10/13 – 06/14, IIČ kol 11/14 - 01/15, SKP 06/14

 • Finanční objem stavby: 80 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  10/13- 06/14

Kompletní projektové a inženýrské řešení přístavba výsoké logistické skladové haly ve výrobním areálu společnosti Denso Manufacturing Czech v Liberci včetně zajištění inženýrsko geologického průzkumu.

Detail
Krajská nemocnice Liberec - Heliport
41 mil. Kč

06/13 – 06/14

arrow
5
 • Místo stavby: Areál Krajské nemocnice Liberec
 • Investor: Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, 460 63 Liberec 1
 • Realizované činnosti: TDI, BOZP
 • Realizace projektu: TDI, BOZP 06/13 – 06/14
 • Finanční objem stavby: 41 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  06/13 – 06/14

Výstavba heliportu v areálu Krajské nemocnici Liberec

Detail
Záchranná stanice pro handicapované živočichy v Liberci
16 mil. Kč.

2012 - 2013

arrow
1131 03 Záchranná stanice pro handicapované živočichy
 • Místo stavby: areál ZOO Liberec
 • Investor:

  ZOO Liberec, spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

 • Realizované činnosti: DPS, AD, koordinátor BOZP, TDI, IIČ ke kolaudaci
 • Realizace projektu: DPS 08/2011 – 09/2011
  AD, koordinátor BOZP, TDI 08/2012 – 08/2013
  IIČ ke kolaudaci 08/2013
 • Finanční objem stavby: 16 mil. Kč.
 • Realizace stavby:

  2012 - 2013

Dostavba záchranné stanice pro handicapované živočichy v Liberci. V rámci realizace akce byla provedena dostavba voliér, oplocenek a hospodářského objektu ve stávajícím areálu záchranné stanice.

Detail
Sanace a zateplení Ústavní lékárny Krajské nemocnice Liberec
5 mil. Kč

06 – 10/2012

arrow
2
 • Místo stavby: Krajská nemocnice Liberec
 • Investor: Krajská nemocnice Liberec a.s., Husova 10, 460 63 Liberec
 • Realizované činnosti: TDI, BOZP
 • Realizace projektu: TDI , BOZP 06-10/2012
 • Finanční objem stavby: 5 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  06 – 10/2012

Činnost technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v průběhu realizace stavebních prací v rámci akce ,,Sanace a zateplení Ústavní lékárny KNL, a.s.“ v Krajské nemocnici Liberec.

Detail
Výstavba lisovny P2
20 mil. Kč

06/12 - 10/12

arrow
1226 03 Výstavby lisovny P2 Tiberina Automotive
 • Místo stavby: areál firmy Tiberina Automotive s.r.o., Bělá pod Bezdězem
 • Investor: Tiberina Automotive s.r.o., Mladoboleslavská 692, Bělá pod Bezdězem
 • Realizované činnosti: TDI, koordinátor BOZP, IIČ ke kolaudaci
 • Realizace projektu: TDI, koordinátor BOZP 06/2012 – 10/2012
  IIČ ke kolaudaci 12/2012
 • Finanční objem stavby: 20 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  06/12 - 10/12

Prodloužení lisovny P2 přístavbou ke stávající hale v areálu firmy Tiberina Automotive s.r.o

Detail
GCE Chotěboř
30 mil. Kč

10/11 - 06/12

arrow
1
 • Místo stavby: raeál firmy GCE Chotěboř, Žižkova ul.
 • Investor: GCE Chotěboř, Žižkova 381, Chotěboř
 • Realizované činnosti: DSP, DPS, IIČ ke kolaudaci, AD, koordinátor BOZP, TDI
 • Realizace projektu: DSP 07/2001 – 09/2011
  DPS 11/2011 – 02/2012
  IIČ ke kolaudaci 06/2012
  AD, koordinátor BOZP a TDI 10/2011 – 06/2012
 • Finanční objem stavby: 30 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  10/11 - 06/12

Rekonstrukce čistých skladových a výrobních prostor společnosti GCE Chotěboř.

Detail
Logistická hala Benteler
25 mil. Kč

07 - 11/12

arrow
1
 • Místo stavby: Areál BMCZ v Rochlicích
 • Investor:

  Benteler Maschinenbau  CZ s.r.o., Rochlická 981/42, Liberec

 • Realizované činnosti: DSP, DPS, AD, TDI, IIČ
 • Realizace projektu:

  DSP 03-04/12, DPS 04-05/12, AD,TDI 07-11/12, IIČ  11/12

 • Finanční objem stavby: 25 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  07 - 11/12

Výstavba logistické haly ve výrobním areálu společnosti Benteler Maschinenbau  CZ s.r.o.

Detail
Zateplení BD Rumjancevova 1241-1243, Liberec

4 mil. Kč

05-10/11

arrow
2
 • Místo stavby: BD Rumjancevova 1241-1243, Liberec
 • Investor: SVJ Rumjancevova 1241-1243, 460 01 Liberec
 • Realizované činnosti: TDI
 • Realizace projektu: TDI 05-10/11
 • Finanční objem stavby:

  4 mil. Kč

 • Realizace stavby:

  05-10/11

Zateplení bytového domu v ulici Rumjancevova 1241-1243 v Liberci

Detail
Výstavba Povodňových domků Hrádek nad Nisou
4 mil. Kč

09/10-01/11

arrow
2
 • Místo stavby: Hrádek nad Nisou, lokalita  Turistická – Jižní
 • Investor: Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 460 63 Hrádek nad Nisou
 • Realizované činnosti: TDI, BOZP, IIČ ke kolaudaci
 • Realizace projektu: TDI, BOZP, IIČ ke kolaudaci 09/10-01/11
 • Finanční objem stavby: 4 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  09/10-01/11

Výstavba 4 dvojdomků v lokalitě Turistická – Jižní.

Detail
Výstavba vývojových, administrativních, školících a výrobních prostor společnosti ELMARCO s.r.o.
190 mil. Kč

08/08 - 12/09 (I. etapa)

arrow
0730 02 Výstavba Elmarco
 • Místo stavby: průmyslová zóna Sever, Liberec
 • Investor: ELMARCO s.r.o., Svárovská 621, Liberec
 • Realizované činnosti: S, DUR, DSP, ZD, DPS, IIČ při realizaci I. etapy
 • Realizace projektu: Studie 07/2007 – 09/2007
  DUR 09/2007 – 11/2007
  DSP 11/2007 – 03/2008
  ZD 03/2008 – 04/2008
  DPS 04/2008 – 06/2008
  IIČ při realizaci I. etapy 07/2008 – 01/2010
 • Finanční objem stavby: 190 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  08/08 - 12/09 (I. etapa)

Nový výrobní a vývojový areál společnosti Elmarco s.r.o. je navržen z komplexu budov administrativy, školícího centra, laboratoře a výrobní haly a bude sloužit především pro další vývoj, výrobu a montáž zařízení pro výrobu nanovláken. V rámci I. etapy byl realizován objekt laboratoře a souvisejícího technického zázemí pro nový provozní objekt.

Spolupráce s designovým studiem Studio Design Appl.

Detail
Výstavba výrobní budovy s kancelářemi - provozovna Thermolast Dětřichov
145 mil. Kč

09/06 - 02/07

arrow
3605 04 Výstavba výrobní budovy s kancelářemi Thermolast Dětřichov
 • Místo stavby: Dětřichov u Frýdlantu v Čechách
 • Investor: Thermolast a.s., Dětřichov 58, Frýdlant v Čechách
 • Realizované činnosti: DUR, DSP, ZD, DPS, IIČ, AD
 • Realizace projektu: DUR 07/2005 – 09/2005
  DSP 02/2006 – 04/2006
  ZD 04/2006 – 05/2006
  DPS 05/2006 – 06/2006
  IIČ 09/2005 – 02/2007
  AD 09/2006 – 02/2007
 • Finanční objem stavby: 145 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  09/06 - 02/07

Projekt novostavby výrobní budovy s kancelářemi. Objekt je rozdělen do několika celků – dvoupodlažní administrativní budova, jednopodlažní výrobní hala a skladové haly včetně technologického objektu s rozvodnou a trafostanicí. Výrobní areál dále zahrnuje manipulační dvůr mezi výrobními a skladovými objekty a prostory parkovišť – oddělené pro zaměstnance výroby a administrativní budovu včetně návštěv.

Detail
Rekonstrukce fotbalového stadionu Střelnice - tribuna JIH
34 mil. Kč

06/04 - 09/04

arrow
0410 01 Rekonstrukce fotbalového stadionu Střelnice - tribuna JIH
 • Místo stavby: Sportovní areál Střelnice, Jablonec nad Nisou
 • Investor: Město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 9, Jablonec nad Nisou
 • Realizované činnosti: DSP, ZD, TDI
 • Realizace projektu: DSP, ZD, DPS 02/2004 – 06/2004
  TDI 06/2004 – 09/2004
 • Finanční objem stavby: 34 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  06/04 - 09/04

Projekt novostavby fotbalové tribuny.

Detail
Rekonstrukce sportovního areálu Střelnice v Jablonci nad Nisou
120 mil. Kč

04/03 - 07/04

arrow
0313 01 Rekonstrukce sportovního areálu Střelnice JBC
 • Místo stavby: Sportovní areál Střelnice, Jablonec nad Nisou
 • Investor:

  Město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou

 • Realizované činnosti: IIČ, TDI
 • Realizace projektu: IIČ, TDI 04/2003 - 07/2004
 • Finanční objem stavby: 120 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  04/03 - 07/04

Stavba atletického stadionu o celkové ploše 14 000m2, s tribunou pro 1 200 diváků.

Detail

Poptejte službu technického dozoru

Odesláním formuláře souhlasíte s uchováním vašich osobních údajů.

Přehled oborů

Stavby zdravotnické

Stavby zdravotnické

Stavby průmyslové a výrobní

Stavby průmyslové a výrobní

Stavby občanské vybavenosti

Stavby občanské vybavenosti

Stavby bytové

Stavby bytové

Stavby školské a stavby pro vzdělávání

Stavby školské a stavby pro vzdělávání

Stavby sociální péče

Stavby sociální péče

Ministerstvo průmyslu a obchodu Financováno Evropskou unií Národní plán obnovy
Login