Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ostatní služby

Zajišťujeme i veškeré potřebné činnosti a práce pro kompletní přípravu staveb – předprojektovou přípravu a vstupní projektové podklady.

 • geologické, hydrogeologické posudky a průzkumy 

 • geodetické služby – veškerá geodetická měření včetně vyhotovení geometrických plánů
 • radonové průzkumy a posudky
 • ověření inženýrských sítí
 • stavebně technické průzkumy
 • výpočty vynětí ze zemědělského půdního fondu /ZPF/
 • dendrologické průzkumy a návrhy sanačních opatření zeleně 
 • ekologické audity, posudky vlivu stavby na životní prostředí /EIA/
 • hygienické audity
 • soudně znalecké posudky a expertízy z oborů statika, hluk, světelná technika, stavební fyzika, mikroklima prostředí a vlhkostně chemická problematika stavebních konstrukcí

Veškeré tyto činnosti zajišťujeme prostřednictvím spolupracujících partnerů s patřičnou odborností a oprávněními.

Přehled referencí dle oborů - Ostatní služby

DMCZ rozšíření skladových prostor logistiky
80 mil. Kč

10/13- 06/14

arrow
IMG 2909
 • Místo stavby: areál DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
 • Investor: DENSO Manufacturing Czech s.r.o., Heyrovského 476, 462 07 Liberec
 • Realizované činnosti: DUR, DSP, DPS, ZSPD, IIČ, AD, TDI , SKP
 • Realizace projektu:

  DUR 11/11-04/13, DSP 05-06/13, DPS 06-08/13, IIČ ke SP 11/13, AD – TDI 10/13 – 06/14, IIČ kol 11/14 - 01/15, SKP 06/14

 • Finanční objem stavby: 80 mil. Kč
 • Realizace stavby:

  10/13- 06/14

Kompletní projektové a inženýrské řešení přístavba výsoké logistické skladové haly ve výrobním areálu společnosti Denso Manufacturing Czech v Liberci včetně zajištění inženýrsko geologického průzkumu.

Detail

Poptejte ostatní služby

Odesláním formuláře souhlasíte s uchováním vašich osobních údajů.

Přehled oborů

Stavby zdravotnické

Stavby zdravotnické

Stavby průmyslové a výrobní

Stavby průmyslové a výrobní

Stavby občanské vybavenosti

Stavby občanské vybavenosti

Stavby bytové

Stavby bytové

Stavby školské a stavby pro vzdělávání

Stavby školské a stavby pro vzdělávání

Stavby sociální péče

Stavby sociální péče

Ministerstvo průmyslu a obchodu Financováno Evropskou unií Národní plán obnovy
Login